دوشنبه, 2 ثور , 1398
کد خبر: 10057 زمان مخابره: پنج شنبه, 30 سنبله , 1396

علت خطرناک بودن خواب در طیاره

افرادی که در طول پرواز به خواب میروند نمیتوانند فشار هوا را که در جریان تغییر ارتفاعات در نوسان میباشد، کنترول نمایند .
به گزارش افغان تلکس به نقل از اندیپندنت ، دانشمندان فاکولته طب هاروارد، به این نتیجه رسیدند، مسافران که هنگام پرواز و فرود طیاره خواب میباشند می توانند حس شنوایی خود را دچار صدمه نمایند.
در هنگام فرود و نشست طیاره، به حس شنوایی و در مجموع به گوش آنها صدمه وارد میگردد، زیرا فشار داخلی بدن با فشار طیاره مطابقت ندارد. افراد میتوانند با یک فاژه بسیار کوتاه از این اثر راحت گردند. زیرا بدین ترتیب کانال گوش ها باز میگردد.
اما زمانیکه مسافر خواب میباشد، او نمیتواند این حرکت را انجام دهد، بنا میتواند حس شنوایی خود را از دست دهد.