امروز مصادف با دوشنبه, 16 سرطان , 1399 , Monday, 6 July , 2020
کد مطلب : 5843 , ,
+
-

گفتگوی روسیه با طالبان از حق تا دخالت!

زمان انتشار : دوشنبه, 12 دسامبر , 2016 , بخش : مقاله

تقویت طالبان به میز مذاکره نخواهند آمد!در حکومت وحدت ملی!

ندای افغانستان: افراط گرایی که گمان می رفت دیگر زمینه ای برای ظهور نداشته باشد با شعله ورشدن در افغانستان و به وجود آوردن جنگی دوامدار بهترین فرصت را برای کشورهای ایجاد کرد تا در منطقه حساس جهان از افغانستان به عنوان میدان رقابت و قدرت نمایی استفاده کند.

به گزارش ندای افغانستان به نقل از افغان پیپر، هرچند طی سال های گذشته کشورهای چون امریکا، روسیه، ایران در جبهه ای واحد در مقابل طالبان ایستاده بودند اما اکنون مسکو و تهران تایید کردند که با طالبان به گفتگو پرداخته اند.

حال این سوال به وجود می آید که چرا این کشورها اقدام به گفتگوهای مستقل و خارج از آدرس حکومت افغانستان با طالبان می کنند؟
هرچند امید می رفت بر افغانستان حکومتی با ثبات و دارای مشروعیت سیاسی برقرار باشد اما دولتمردان و مقامات افغانستان به راحتی بازیچه قدرت ها شدند و در این میان با دولتی ضعیف و ناکارامد هم در سیاست داخلی و هم خارجی، مجوز را به کشورهای چون امریکا و روسیه داد که با بی تفاوتی در قبال دولت برحال، سیاست های خود در افغانستان را پیاده کند.

روسیه یکی از ابرقدرت های جهان و همان کشوری است که افغانستان را در جنگی فروبرد که تاکنون ادامه دارد و هرچند دیگر آن جماهیر بزرگ شوروی نیست اما همچنان حرفی برای گفتن در جهان و سیاستی قدرتمند در کشورها دارد.

چنین کشوری با قدرت گیری داعش بدون هماهنگی با حکومت وحدت ملی با چرخش در سیاست به گفتگو با طالبان پرداختند که هرچند دخالت مستقیم این کشور در افغانستان را نشان می دهد پیامی دیگر دارد: حکومت افغانستان چنان ضعیف است که حتی کشورهای به اصلاح متحد آن به راحتی دست با اعمال سیاست های خود در کشور می زنند و دولت را نادیده می گیرند.

اینکه امریکا و روسیه رقیب هم هستند و در هر منطقه ای که امریکا حضور یابد، روسیه نیز در صدصد قدرت نمایی است بر کسی پوشیده نیست اما با افزایش خطر داعش و رسیدن به مرزهای کشورهای شمال افغانستان که همچنان زیر نفوذ روسیه است، این کشور برای مقابله با آن دست به گفتگوهای زد که دخالت مستقیم در افغانستان می باشد.

اگر حکومت افغانستان از مشروعیت در داخل و خارج برخوردار بود می توان بر روسیه و هر کشوری دیگری که چنین اقداماتی را انجام می دادند خورده گرفت و در پی برخود با آنها بود اما باید به کشوری چون روسیه حق داد که با وجود خطری به بزرگی داعش در پی اقدام باشد و با توجه به حکومت وحدت ملی که با هر بادی سیاست آن نیز تغییر می کند، دست به اقدامی مستقل زده و در پی نفوذ در طالبان باشد.

درست در زمانی که طالبان از دشمن به دوستی برای داعش بدل شده و در برخی ولایت ها پرچم این گروه را برافراشته می کنند، همچنان که خطری بزرگ برای افغانستان است زنگ خطر برای روسیه را نیز به صدا درآورد.

قدرتی مانند روسیه نمی تواند منتظر حکومت ضعیفی چون وحدت ملی برای اقدام در مقابل داعش باشد زیرا این حکومت دغدغه امنیت افغانستان را ندارد و اجرا کننده سیاست کشورهای چون پاکستان و امریکا است.

اعتراض به اقدام روسیه در گفتگو با طالبان حق حکومت افغانستان است و همچنین نمی توان از این حقیقت چشم پوشید که رهبران ضعیف، دولت دست نشانده و بی کفایتی را ساخته که با از دست دادن اعتبار خود همچمان که زمینه را برای دخالت کشورهای قدرتمند هموار می کند توان و قدرتی برای اعمال فشار در موقعیت های دخالت ندارد و باید تنها نظاره گر اعمال نفوذ سیاست های خارجی این گونه کشورها باشد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید