- ندای افغانستان - http://www.nedayeafghanistan.com -

دولت ریاض و مبارزه با مظاهر شیطان پرستی!


ندای افغانستان: نیروهای امنیتی عربستان سعودی پس از دریافت شکایت از سوی یک شهروند، نمایشگاه فروش عروسک های شیطان پرستان را تعطیل و کلیه عروسک ها و نمادهای شیطان پرستی را ضبط کردند.

به نقل از العالم، “فواز المیمان” سخنگوی رسمی پولیس منطقه ریاض گفت: پولیس پس از بررسی در پایگاههای اینترنتی، از برگزاری نمایشگاه عروسک ها و نمادهای شیطان پرستی در فروشگاه مشهوری در ریاض” خبر داد.

یادآور می شود: وارد کردن و عرضه هر گونه نشانه و کتاب یا نوشته غیر اسلامی و حتی اسلامیِ برخلاف برداشت آل سعود از اسلام در عربستان ممنوع است.”

ظاهر گرایی و گرویدن به آرایه ها و پیرایه های برون دینی در جوامع دینی از دیر زمان و می توان گفت از بدو پیدایش و ظهور ادیان آسمانی و حتی نگرشهای انسانی در قالب برنامه زندگی برای انسانها، مطرح بوده و تا کنون نیز این صوری گرائی به صورتهای گوناگون و در جوامع مختلف ادامه یافته است.

صورت گرایی در دین از آنجا که از محتوای اصلی و حقیقی دین خارج می شود و تقریباً شکل یک ابزار و آلت را به خود می گیرد، از همه بیشتر به کار نظامهای حاکم و دولت و حکومتهایی میاید که احساس می کنند دین با شکل درست و همراه با محتویات باطنی آن، کار آنان را مشکل می کند و به نوعی مزاحم رفتار و کنشهای سیاسی آنان در برخورد با ملتهای خود شان و دولت و ملتهای دیگر می شود.

ایده جدایی دین از سیاست نیز از همین آبشخور دست ساخته دولتها و قدرتهای صورت گرا در عرصه دین و مذهب و یا دقیق تر، دین گریز آب می خورد؛ به گونه ای که دین با محتویات اصلی و واقعی آن مربوط دانسته می شود به مراجع و علمای دینی و نهایتاً مردمی که خواهان هر دو چهره ظاهری و درونی دین می باشند؛ اما مشروط به آنکه کاری به حکومت و قدرت که مربوط حوزه سیاست است، نداشته باشند؛ حربه ای که قرنهاست در کشورهای متدین به ادیان الهی و باورمند به نگرشهای انسانی از سوی دولتها و قدرتهای استعماری، علیه درایت و شعور انسانها اعمال می شود و به قول امام فقید؛ خمینی بزرگ، خود نوعی سیاست است که علیه مراجع، علما و اندیشمندان و اقشار متدین جوامع دینی و حتی غیر دینی اعمال می شود؛ تا با این ترفند زیرکانه و فریبنده و دروغین، دین و مراجع دینی را از سیاست و حکومت و قدرت دور سازند و خود با خیال راحت به تخدیر ملتهای خویش و چپاول کشورها و ملل دیگر دنیا همت بگمارند که چنین نیز کرده و می کنند.

در هر حال، یکی از دولتهایی که با تکیه به صورت گرایی و ظاهر پرستی دینی، بنای حکومت و قدرت خویش را گذاشته، رژیم آل سعود در کشور راهبردی و حساس عربستان است؛ راه بردی و حساس خطیر برای هر مسلمانی؛ چرا که ارزشمند و مهم ترین اماکن در چشم نزدیک دو میلیارد مسلمان در سراسر جهان در این کشور قرار دارد؛ کعبه شریفه و مرقد مبارک پیامبر عظیم الشان اسلام و بسیاری از صحابه بزرگوار و نیز اماکن و مشاهد مقدس دیگر، همه و همه در این سرزمین برگزیده قرار دارد و همین گزینه ها از عربستان، کشوری ساخته تا در قلب و چشم هر مسلمان و مومنی جای داشته باشد.

رژیم آل سعود در ادامه همان سیاست تخدیر و صوری گرایی، میاید و برای فریب افکار و اذعان عامه، دست به مسدود کردن فروشگاهی می رسد که به گمان پولیس این کشور، نمادهای شیطان پرستی را در قالب عروسکهای پلاستیکی در بازار ریاض عرضه می کند!.

نکته جالب صورت گرایی و عوام فریبی رژیمهایی چون آل سعود در همین جاست؛ دولتی که در همکاری با قطر و متحدان غربی خویش، بزرگ ترین و خون آشام ترین لشکر تروریستی یعنی داعش را بر جان ومال مسلمانان در سوریه و عراق حاکم می کند و طی یک ائتلاف ظالمانه با ۹ کشور دیگر بطور شبانه روزی بر سر مسلمانان بی دفاع یمن، بمب و آتش می ریزد و دسته دسته کودکان معصوم را قتل عام می کند و نیز در حمایت بی چون و چرا و گسترده از گروه های تکفیری و افراطی چون القاعده، النصره و جیش الاسلام- که در سبعیت و وحشی گری و قساوت، شهره انفس و آفاق اند- با همه ی انرژی و توان پافشاری می کند؛ حالا با هدف ریاکاری و همان حفظ حریم های ظاهری اسلام، یک تعداد عروسکهای پلاستیکی را توقیف و بازداشت می کند که مثلاٌ اینها نشانه شیطان پرستی اند و در صورت عدم مبارزه با این مظاهر، ممکن است جامعه دینی عربستان با خطر شیطان پرستی تهدید شود!.

جدا که دین وقتی از درون و محتوا تهی می شود، چیزی می شود شبیه طریقه سست و بی پایه افراط و تکفیر که در دست خاندانی چون آل سعود و امثال آن از مادر آلهای موجود در چند کشور عربی، محبوس و محدود و نیز منزوی و منفور می ماند و حاصل آن نیز دسته دسته گروه های دهشت افکن و تروریستی می شود که سراسر کشورهای اسلامی را البته با دالر و دینار عربستان و قطر و توجهات متحدان غربی آنها، ملوث کرده اند.

نتیجه سخن اینکه دین صوری و بهره وری از آموزه های دست ساخته برخی از دولتها در بستر زمانها همچنان از جوامع فکری و رفتاری مسلمانان و حتی غیر مسلمانان قربانی می گیرد و این روند شوم و نامبارک تا وجود دولتها و قدرتهای استعمارگر و توسعه طلب، همچنان باقی می ماند و ادامه خواهد داشت و یگانه راه حل برای ریشه کنی یک چنین آفت بزرگ و خطرسازی در دین، مبارزه جدی، فراگیر و همیشگیِ فرهنگی با آن است.