- ندای افغانستان - http://www.nedayeafghanistan.com -

روسیه؛ دایۀ دلسوزتر از مادر!

به گزارش ندای افغانستان به نقل از آریانانیوز، سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه وضعیت کشورمان را خیلی پیچیده و مبهم می داند و معتقد است سازمان ملل هیچ درکی از شرایط جاری درافغانستان ندارد.

ماریازاخاروا افزود: شرایط در افغانستان پیچیده شده است، حملات تروریستی افزایش یافته است به همین دلیل روسیه برای تغییر وضعیت افغانستان خواستار اقدامات جدی سیاسی می‌باشد.

 

زاخاروا اظهارداشت که روسیه تلاش می‌کند تا با برگزاری نشست‌هایی به وضعیت پیچیده در افغانستان رسیده‌گی کند.

 

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان، پیروزی در مبارزه با تروریزم و نقش امریکا در افغانستان هیچ ارزیابی مشخصی در دست نداریم.

 

وی ادامه داد که روسیه همواره از ابهامات در مورد ماموریت امریکا در افغانستان شکایت کرده است و هنوز هم وضعیت افغانستان مبهم است.

 

زخاروا تصریح کرد که مسکو بعد از این وضعیت افغانستان را از نزدیک نظارت خواهد کرد و بر اساس ارزیابی‌های خود از طریق دیپلوماتیک برای حل بحران در افغانستان تلاش خواهد کرد.

 

این در حالی است که مسکو همواره از سوی برخی از مقامات افغان و قومندانان امریکایی با اتهام حمایت و آموزش طالبان در شمال افغانستان مواجه هستند.

 

با این وجود ماریا زاخاروا در واکنش به این اتهامات گفته بود که روسیه فقط در حد تماس با طالبان برای هدف تامین صلح در افغانستان ارتباط دارد و ادعای کمک تسلیحاتی مسکو به طالبان توهمی بیش نیست.