- ندای افغانستان - http://www.nedayeafghanistan.com -

چین از حضور نظامی تا گفتگو با طالبان!

به گزارش ندای افغانستان به نقل از افغان پیپر، افغانستان طی ماه های اخیر شاهد حضور کشورهای جدید منطقه ای بود که در گذشته با سیاست محتاطانه نسبت به کشور عمل می کردند اما اکنون خواهان حضوری فعال تر و حتی نظامی هستند.

روسیه و چین از قدرتمندترین کشورها، طی ماه های اخیر نقش طرف های گفتگو با طالبان را ایفا کرده اند و هرچند مسکو در گذشته به عنوان متجاوز، دلیل آغاز جنگ و کشتار مردم بوده با گام های محتاطانه تر عمل می کند اما برای چینی که تاکنون نقش فعالی در سازندگی داشته است، حضور حتی نظامی به مراتب راحت تر است.

در تازه ترین خبر، رسانه های پاکستان گزارش می دهد که هیاتی از گروه طالبان به دعوت مقام های چین به این کشور سفر کرده است و مولوی شهاب الدین دلاور، جان محمد مدنی، سلام حنیفی و داکتر صالح از اعضای این هیات هستند و این در حالی است که روسیه، چین و پاکستان چندین نشست برای صلح افغانستان بر مبنای گفتگو با طالبان را برگزار کرده اند که با انتقاد شدید امریکا مواجه شد.

این سفر در حالی صورت می گیرد که چین و افغانستان هر درباره حضور مشترک نظامی در افغانستان خبر داده اند و خبرگزاری رویترز تصاویری از خودروهای نظامی چینی در منطقه پامیر کوچک در ولایت بدخشان منتشر کرده است.

کشور چین در یک دهه گذشته بیشتر معطوف به امور بازسازی افغانستان بوده اما با خروج نیروهای امریکایی تمایل خود را به حضور نظامی در کشور نشان داد و با وجود روابط گسترده با غرب همواره از تداوم حضور نظامی ناتو و امریکا در افغانستان نگران بوده و بعنوان یک تهدید امنیتی به آن نگاه می کند.

جایگزینی نظامی چین به جای امریکا برای افغانستان را می توان به فال نیک گرفت، هرچند علت تمایل چین به افغانستان را می توان در دو انگیزه جستجو کرد: امنیت و تجارت که بخش امنیت آن مربوط به گروه شبه نظامی ایغورهای که سال ها است در منطقه فعالیت می کند، نفوذ داعش و احتمال ناامن شدن مرزهای این کشور و در رابطه با تجارت، منافع چین از طریف منابع طبیعی و معادن غنی افغانستان و نیز دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی تامین خواهد شد.

در این میان، چین متحد پاکستان و حامی افغانستان می تواند طرف گفتگوی با طالبانی باشد که هیچ گاه حاضر به گفتگوی های مستقیم با حکومت نبوده و از سوی دیگر در روزهای پر تنش میان کابل و اسلام آباد کمک کننده رفع خصومت ها شود.

اما نمی توان نادیده گرفت که نزدیکی چین به حکومت اسلام آباد در اشتراکات منافع می تواند برای حضور نظامی در افغانستان چالش برانگیز باشد در حالی که حکومت به تازگی در روابط دوستانه با هند به سر می برد.

در زمانی که مردم پس از 16 سال از حضور امریکا و ناتو در افغانستان و شکست در جنگ با طالبان دلسرد از غرب شده اند، نقش فعال چین چه از نظر نظامی و چه اقتصادی برای افغانستان با اهمیت است و می تواند به تقویت پروژه های زیربنایی افغانستان بیانجامد و آموزش و تجهیز نیروهای نظامی افغانستان را افزایش دهد.