امروز مصادف با چهارشنبه, 7 جوزا , 1399 , Wednesday, 27 May , 2020

فراه و فرا افکنی از نوع امریکایی اش!!

سؤال این است که طیارات امریکایی چرا 5 تا از این بم ها را قبل از تصرف شهر فراه، بر سر جنگجویان طالبان نریختند؟ به…

آخرین مطالب

مطالب پربازدید