امروز مصادف با سه شنبه, 8 میزان , 1399 , Tuesday, 29 September , 2020
کد مطلب : 10951 , ,
+
-

روابط همکاری جدید سه جانبه کشور های چین، افغانستان و پاکستان

زمان انتشار : شنبه, 30 دسامبر , 2017 , بخش : مقاله

به تاریخ بیست و ششم دسامبر سال 2017 میلادی وزرای خارجه سه کشور چین، افغانستان و پاکستان در پکن دیدار نمودند، محترم وانگ یی وزیر خارجه جمهوری مردم چین، محترم آقای صلاح الدین ربانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، محترم خواجه محمد آصف وزیر خارجه جمهوری اسلامی پاکستان در یک دیدار باهم گفتگو نمودند.
دیدار وزرای خارجه سه کشور نتیجه توافق مشترک این سه کشور طی بازدید ماه ششم سال جاری آقای وانگ یی وزیر خارجه جمهوری خلق چین به کشور افغانستان و پاکستان است، اقدام مشترک برای ساختن سرنوشت مشترک مردمان این کشورها، ارتباط دوستانه میان همسایگان وارتباط دوستانه و صلح آمیز میان کشور های همسایه بخاطر گسترش پروژه یک کمربند و یک راه وهمکاری های بین المللی می باشد.
درین دیدار آقای وانگ یی اظهار داشت که پیشرفت روابط مسالمت آمیز میان دو کشور افغانستان و پاکستان نه تنها آرزوی مردمان این دو کشور بلکه آرزوی مردم چین و کشورهای همسایه نیز است.
چین، افغانستان و پاکستان دوستان مشترک خوب هم اند، چین مایل است تا با استفاده از مکانیزم گفتگو، روابط دوستانه میان کشورهای افغانستان و پاکستان را تقویت بخشد و درین راستا تمام تلاش خود را خواهد کرد. چین همچنین آرزومند است تا هردو کشور افغانستان و چین در راستای تحقق این اهداف تلاش نهایی نموده و به گفتگو های سه جانبه وزرای خارجه هر سه کشور جامه عمل پوشانیده و ارتباط دوگانه و سه گانه دولت ها را تقویت بخشد.
این گفتگوی سه جانبه بخاطر ایجاد روابط و تقویت همکاری های مشترک برگزار شده بود، این گفتگو ها یک رویداد مهم بانقاط عطف است، آغاز خوب بوده و اعتماد سه جانبه و روابط میان کشورها را تقویت بخشیده است، پایه های همکاری های آینده را بوجود آورده و با موفقیت کامل به پایان رسیده است، نتایج مهم این گفتگو شامل سه بخش عمده توافقات مشترک، نشست خبری مشترک، و همکاری مشترک روی پروژه های بزرگ است.
توافقات مشترک شامل هشت بخش زیر می گردد:
یک، هرسه جانب در چهار چوب گفتگوهای وزرای خارجه و با حفظ توافقات مشترک، منافع مشترک، در راستای همکاری های مشترک تلاش نمایند.
دو، هرسه جانب برای بدست آوردن چهار هدف زیر تلاش نمایند؛ حمایت از روند صلح و بازسازی افغانستان، بهبود و توسعه روابط میان افغانستان و پاکستان، بهبود و ارتقا امنیت متقابل سه کشور و کشورهای منطقه، توسعه روابط همکاری منطقه تحت پروژه بین المللی یک کمربند ویک راه.
سوم، افغانستان و پاکستان توافق نمایند تا در اسرع وقت روابط میان دوکشور را بهبود بخشیده، هماهنگی، همزیستی و همبستگی را میان دوکشور بوجود بیاورند.
 چهارم، هرسه جانب تلاش می نمایند تا روند صلح  تحت " سلطه افغان ها، برای افغان ها" ارتقا یابد.
پنجم، افغانستان و پاکستان از طرح ساخت پروژه " یک کمربند ویک راه" حمایت نموده، وهردو جانب مایل هستند تا استراتیژی توسعه¬ای خود را مطابق پروژه یک کمربند ویک راه بسازند، همزمان فعالانه در چارچوب پروژه یک کمربند ویک راه رسیدگی وتلاش کنند.
ششم، چین و پاکستان بطور مشترک در پروژه های کمک رسانی در زمینه های معیشت مردم مانند مراقبت های بهداشتی، منابع انسانی و کشاورزی در افغانستان همکاری نمایند.
هفتم، هرسه جانب به اساس مکانیزم مشورتی ضدتروریستی که از جانب معاونین وزارت خارجه سه کشور تعیین می گردد، توافق می نمایند. در مبارزه با تروریزم همکاری ها را تقویت بخشیده وبدون تبعیض سازمان های تروریستی وتروریزم را از بین ببرند.
هشتم، افغانستان و پاکستان توافق نمایند تا ﺷﻮﺭاﻱ ﺭﻫﺒﺮﻱ علمای هردو کشور را تقویت، ارتباط میان آنان را بوجود آورده و مشترکا از گسترش افراط گرایی مذهبی جلوگیری نمایند.
وزرای خارجه سه کشور در یک نشست خبری مشترک حضور بهم رسانیدند. درین نشست خبری وزرای خارجه افغانستان و پاکستان نشست موفقانه نزدهمین کنگره حزب کمونیست کشور چین را تبریک گفته و از نظریه پیشنهادی شی جین پینگ در ارتباط به ساخت جامعه مشترک انسانی حمایت شان را اعلان نمودند. هرسه جانب به "سیاست با اعتماد و حل مشکلات از طریق مکانیزم گفتگو، پیشرفت همکاری ها همگام با ارتباطات، همکاری مشترک برای تامین امنیت و مبارزه با تروریزم توافق نموده وبرای توسعه این همکاری ها تلاش خواهند کرد. هرسه جانب تلاش خواهند کرد تا طالبان را متقاعد سازند تا به روند صلح بپیوندند، هر سه جانب هم چنان به توسعه اقتصادی سه جانبه با اصل پیشرفت  تدریجی و منظم، اولویت بندی آسان بعدا، مزیت و پیروزی متقابل توافق نمودند.
هر سه جانب مجددا تصمیم گرفتند تا بصورت جدی با تهدید تروریزم مبارزه کنند و هیچ کشوری، سازمان یا افرادی حق استفاده از قلمرو خویش برای فعالیت های تروریستی علیه سایرکشور ها را ندارند.
هرسه جانب همچنان توافق نمودند تا دومین نشست میان وزرای خارجه سه کشور در سال 2018 در کابل برگزار گردد.
همکاری مشترک روی پروژه های بزرگ، یک ابتکار تعاونی عمده دهلیز اقتصادی افغانستان و پاکستان به سمت افغانستان در حال گسترش است، افغانستان همسایه مهم و مشترک کشورهای چین و پاکستان است، آنها به توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم افغانستان تمایل فراوان دارند، آنها همچنان مایل به هماهنگی در فرایند ارتباطات و مبادلات منطقه ئی هستند. چین و پاکستان آماده است تا هرنوع همکاری را با در نظرداشت اصل مفاد و پیروزی دوجانبه انجام دهد، بحث دهلیز اقتصادی مردم افغانستان وپاکستان به شیوه مناسب به افغانستان می پردازد. در دراز مدت، دهلیز اقتصادی به تدریج از طریق افغانستان به کشور های آسیای میانه و آسیای غربی خواهد پیوست. این دهلیز اقتصادی چین و پاکستان نه تنها به نفع این سه کشور هست بلکه به نفع تمام منطقه نیز هست که در آینده یک نیروی مشترک وقوی برای منطقه مبدل خواهد شد. دهلیز اقتصادی چین و افغانستان یک پروژه همکاری است نباید سیاسی گردد، این دهلیز با اختلافات موجود در منطقه از جمله اختلافات ارضی هیچ ربطی نداشته و نباید مرتبط شود. ما با وضوح آگاه هستیم با اینکه همکاری میان کشورهای چین افغانستان و پاکستان آینده روشنی را نشان میدهد ولی با مشکلات و چالش های جدی نیز مواجه است، بنابراین بخاطر وجود همین مشکلات ما باید استوارتر و باجدیت عمل نماییم. زمانی این همکاری ها ارزش واقعی خود را پیدا می کند که عملی گردد.
همکاری ها میان چین، افغانستان و پاکستان با منافع مشترک هرسه جانب سازگار است و به روند همبستگی منطقه ای منجرشده و به حفظ صلح و ثبات منطقه ای کمک خواهد کرد. آغاز خوب نیمی از موفقیت است، در مرحله بعدی چین با افغانستان و پاکستان دست به دست هم داده و تلاش خواهند کرد تا دست آورد های نخستین نشست وزرای خارجه سه کشور را عملی سازند، وهمکاری چین، افغانستان و پاکستان به سطح جدید دست خواهد یافت.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید