امروز مصادف با سه شنبه, 1 میزان , 1399 , Tuesday, 22 September , 2020
کد مطلب : 3644 , ,
+
-
با همت مخالفین...

جنبش روشنایی در معرض خاموشی است!

زمان انتشار : شنبه, 23 جولای , 2016 , بخش : مقاله

جنبش روشنایی در معرض خاموشی است!

درست زمانیکه شورای وزیران مصمم به انتقال برق 500 کیلوات پروژه بزرگ اقتصادی توتاپ از مسیر سالنگ شدند و به آن مهر تاید زدند، گروهی بنام جنبش روشنایی داد از بی عدالتی زدند. شواری عالی مردمی جنبش روشنایی خواهان تغیر مسیر پروژه توتاپ از راه سالنگ به بامیان شدند. به گفته آنان حکومت همواره با مناطق مرکزی کشور بی مهری کرده و هیچ توجه به تغیر و بهبود زنده گی مرکز نشینان کشور نکرده است و به همین ملحوظ دست به راه اندازی گرده همایی وسیع زدند. شورا رهبری جنبش روشنایی تغیر مسیر پروژه توتاپ از سالنگ به بامیان را خط قرمز برای حکومت وحدت ملی تعین کردند.

من نمی خواهم تصویر تظاهرات 27 ثور را در قالب الفاظ بیان کنم؛ هرچه بود گذشت. محقق و سرور دانش به جمع برادران ناراضی پیوستند و انتقاد سخت از رهبری حکومت کردند. آنان بگونه پیشتیبان مدافعین حقوق مناطق مرکزی کشور به سناریو توتاپ پیوستند و هشدار مبنی به قطع کمک ها به حکومت وحدت ملی را سر دادند؛ که باز چنین هم نکردند.
اگر چه حکومت مانع ورد تظاهرکنندگان به قلب پایتخت شد و به روی آنان دیوار های کانتینری بستند ولی با آن هم برای بررسی این موضوع کمیسون را موظف کرد. مطابق به پیشنهاد کمسیون، وزارت انرژی و آب قرارداد انتقال 220 کیلوات برق از مسیر دوشی به بامیان را در حضور داشت ریس جمهورغنی، محقق و اقای دانش به امضا رساند.
بعد از امضای این قرارداد چنین به نظر می رسید که جنبش روشنایی دیگر داد از بی عدالتی نه خواهد زد و به اصطلاح دیگر خواهان تاریک شدن جمعیت کثیر جنوب کشور نخواهد شد، ولی آنان خلاف توقع عمل کردند.

اینکه با وجود دادن 220 کیلوات برق به بامیان ( که چندین بار بیشتر از مصارف برق بامیان می شود ) باز هم جنبش روشنایی از نقض عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن سخن می گویند بر می گردد به اینکه: اساسا جنبش روشنایی برای تامین عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن و تحقق اهداف مردم شریف بامیان رهبری نمیشود، بلکه وسیله برای تحقق و تامین اهداف بیگانه گان به ویژه ایران بوده است.

مسیر این پروژه بزرگ در زمان ریس جمهور پیشین؛ آقای کرزی تعین شده بود، مگر کریم خلیلی که حالا جان به زمین می زند و خود را مدافع حقوق مردم بامیان تبارز میدهد، در آن زمان که قدرت هم در دستش بود چرا خواستار تغیر مسیر توتاپ نشد؟
ولی به هر صورت حالا که ریس جمهور غنی دستور انتقال 220 کیلوات برق به بامیان را صادر کرده، پس این چیغ و پغان برای چه؟
این بدین معنی است که جنبش روشنایی خواستار تاریک شدن افغانستان اند؛ زیرا شورای رهبری جنبش روشنایی با براه انداختن گردهمایی که قرار است تحت عنوان تظاهرات نامحدود در 2 اسد براه انداخته شود؛ زمینه را برای بر انگیختن اتش نفاق را در بین اقوام افغانستان فراهم می کند.

اگر از اول مسیر این پروژه بامیان انتخاب میشد هیچ مشکلی به وجود نه می امد ولی حالا اگر حکومت دست به چنین اقدام هم بزند باشنده گان جنوب افغانستان آرام نخواهد نشستند و دست به اعمال باالمثل خواهد زدند، که این خود باعث توقف کار چنین یک پروژه حیاتی خواهد شد.

تداوم این تظاهرات به زیان اقتصاد کشور بوده؛ زیرا همه روزه هزارن تن از کار و روزگار مانده و به علت فشارهای گوناگون و وعده های دروغین در تظاهرات اشتراک می نمایند. در این روزها امتحانات محصلین دانشگاه کابل جریان دارد؛ که اگر سرکردگان تظاهرات روز شنبه مثل سابق در تمام شهر پراگنده شوند، این یک مشکل بزرگ برای محصلین را ایجاد خواهد بود زیرا آنان قادر به این نخواهد شدند که به عصر وقت به امتحانات خویش برسند.

این درست است که فعالیت های مدنی حق تمام شهروندان بوده ولی این بدین معنی نیست که شما با استفاده سؤء از این حق به تعصبات قومی و سمتی دامن بزنید و یا هم به ارزشهای ملی اهانت کنید.
بناء جنبش فوق الذکر جنبش روشنایی نه بلکه جنبش تاریکی است و به اشاره بیگانگان در پی تلاش لغوه قرارداد این پروژه بزرگ هستند، که ملت غیور افغانستان چنین جفا آنان را هیچگاه فراموش نخواهد کرد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید