امروز مصادف با پنج شنبه, 3 میزان , 1399 , Thursday, 24 September , 2020
کد مطلب : 3721 , ,
+
-
نزدیک است...

پایان عمر حضور عبدالله در قصر سپیدار!

زمان انتشار : دوشنبه, 1 آگوست , 2016 , بخش : مقاله

پایان عمر حضور عبدالله در قصر سپیدار!

قریب به دو سال از عمر حکومت ناکام وحدت ملی با ادغام اجباری تیم های رقیب و مداخله ی مستقیم امریکا در تشکیل دولت می گذرد اما نه تنها تبصره و لایحه ای برای تغییر در قانون اساسی و تبیین جایگاه ریاست اجرایی در قدرت صورت نگرفت بلکه خود داکتر عبدالله نیز نتوانست خود را به ملت و دولت اثبات کند.

در واقع در همکاری مضحک اشرف غنی و عبدالله از ابتدای تحلیف ریاست جمهوری و اجرایی و گرفتن قدرت در دست بصورت رسمی، چیزی جز اختلاف نظر و دودستگی و رقابت بر سر چوکی و دالر و ناهماهنگی و انفعال قصر سپیدار زیر سایه ی ارگ ریاست جمهوری شاهد نبودیم.

گرچه از ابتدا هم در نامشروع بودن دولت سهمیه بندی شده و مطیع محض اوامر ابر قدرت غرب، هیچ شکی نبود و از ابتدا نیز انتقادات و اعتراضات تند و تیز مردم ملکی و نهادهای مدنی را برانگیخت اما سران، مسوولان و چهره های شاخص سکوت اختیار کرده بودند اما اینک ورق برگشته است!

در حال حاضر و با نزدیک شدن به زمان انقضای ریاست اجرایی یا پایان عمر حضور عبدالله در قصر سپیدار، صداهایی از سران و مقامات شناخته شده و برجسته ی حکومتی مبنی بر لزوم رفتن عبدالله و تغییرات اساسی در ارگ ریاست جمهوری به گوش می رسد که جای درنگ دارد.

حتی در همین راستا، مقام های امریکایی نیز لب به سخن گشوده و اعتراف کرده اند که پروژه ی حکومت نصفانصف از قدرت های رقیب در انتخابات در کابل شکست خورده است و بدین ترتیب نوعی چراغ سبز از حمایت و همراهی خود با مخالفان این روند نشان داده اند.

حال که شمارش معکوس برای کوچ کشی عبدالله از مقام تشریفاتی ریاست اجرایی و ترک دفتر خود در قصر سپیدار آغاز شده است باید منتظر ماند و دید آیا ادغام وی در یک نهاد بلندپایه ی رسمی دیگر اهداف گروه های فشار را تامین می کند یا کناره گیری کامل وی از قدرت؟!

و دیگر اینکه باید همه ی جوانب منتفعین و متضررین از حضور یا عدم حضور ریاست اجرایی در حکومت وحدت ملی سنجیده شود تا نه تنها بیش از این ارگ بی اعتبار و سست نشود بلکه بتوان برنامه های درازمدت دست های پشت پرده را به نحوی در دولت کنونی گنجاند که چند گزینه ی احتمالی برای جابجایی های آتی بدون سروصدای جامعه ی مدنی و اپوزیسیون را نیز در بر بگیرد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید