امروز مصادف با دوشنبه, 7 میزان , 1399 , Monday, 28 September , 2020
کد مطلب : 4972 , ,
+
-

در سیاست خارجی افغانستان توازن وجود ندارد

زمان انتشار : جمعه, 4 نوامبر , 2016 , بخش : یادداشت

به چشم انداز صلح امیدی نداریم!

نارندرا مودی نخست وزیر هند گفته است که با یک میلیارد جمعیت هندوستان از مردم افغانستان حمایت می کنیم. این حرف ها و همکاری های هند باعث نگرانی های پاکستان شده است و از گسترش روابط افغانستان با هندوستان ابراز نگرانی کرده است. ما از این بازیها سود به دست می آوریم و یا هم زیان؟

داکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه، در برنامه «خط کابل» گفت: افغانستان به عنوان کشوری مستقل حق دارد که بر اساس منافع ملی خود سیاست گذاری داشته باشد و روابط خود را با کشور ها بنیادگذاری کند اما بدون شک اگر پاکستانی ها احساس کنند که روابط افغانستان با هند رو به توسعه است. حساسیت شان بیشتر تحریک خواهد شد. بنابراین افغانستان باید در سیاست خارجی خود سیاستی را مورد توجه قرار دهد که در نهایت پاکستان حساسیت کمتری به آن داشته باشد.

وی، معتقد است افغانستان باید روابط خود را با پاکستان و با هند متوازن کند و افزود: افغانستان با توجه به منافع ملی خود و با توجه به مناسبات تاریخی که با هند داشته است و همچنین نقشی را که هند در بازسازی افغانستان داشته می توانند روابط خود را با هند مورد توجه و دقت نظر قرار دهد اما بحث اساسی اینجا است که مطالبات پاکستان مطالباتی نامشروع است و این کشور حق ندارد که روابط افغانستان با هند را تحت تاثیر قرار دهد و یا به چالش بطلبد اما این به عنوان یک واقعیت وجود دارد. بر همین اساس بر این باور هستم که افغانستان توازن را در روابط خارجی خود با هند و پاکستان مورد توجه قرار دهد.

داکتر نظری، با انتقاد از عملکرد رهبران کشور در سیاست خارجی عنوان کرد: متاسفانه حکومت وحدت ملی تا به حال نتوانسته است در روابط خود با کشورها توازن را حفظ کند. در اوایل روابط گسترده ای با پاکستان برقرار کرد و هند را به فراموشی و حاشیه سپرد. حتی هندی ها را وادار کرد که بسیاری از پروژه های خود را به حالت تعلیق دربیاورند. بار دیگر در یک چرخش نسبتاً صد و هشتاد درجه ای شاهد بودیم که روابط افغانستان با هند بازسازی شد و این بار تنش با پاکستان ایجاد شد. این سیاست قبل از اینکه از یک استراتژی مشخص پیروی کند و بر یک اصول دیپلماتیکی خاص استوار باشد تحت تاثیر روان شناسی سیاسی رهبران افغانستان است.

استاد دانشگاه، با بیان اینکه افغانستان روابط خود را بر مبنای بنیادهای استراتژیکی تدوین نکرده است ،افزود: روابط خود را بیشتر به منظور تحریک احساسات پاکستان یا ضربه زدن به منافع پاکستان برقرار کرده است و این موضوع می تواند برای افغانستان چالش های امنیتی را بازتولید کند و همانطور که پیشتر اشاره شد به دلیل پیچیدگی هایی که روابط افغانستان و پاکستان دارد و همچنین بحث ثبات و امنیت افغانستان که بیشتر ازناحیه پاکستان تحت تاثیر قرار می گیرد تا هند، بنابراین افغانستان باید از روابط خود مراقبت به عمل آورد.
وی، ادامه داد: جای شک نیست که افغانستان به کشور بزرگی مثل هند نیاز دارد اما باید بدانیم به همان میزانی که به هندی ها نیاز داریم بیش از آن به پاکستان نیازمندیم. ما می توانیم روابط استراتژیک خود را با هند داشته باشیم اما از لحاظ تاکتیکی باید با پاکستان رابطه داشته باشیم. مشکل بزرگ ما هم همینجا است که وقتی روابط ما با هند توسعه پیدا می کند روابط ما با پاکستان تخریب می شود و این موضوع مشکل آفرین است. امروزه با توجه به اینکه زمان و مکان کاملاً فشرده شده است و تحولات و وابستگی های متقابل کشورها را آسیب پذیر ساخته؛ ناگزیر هستیم اگر روابط خود را کاملاً متکی به غرب کنیم کشورهایی مثل چین و روسیه و ایران قطعا روابط خود را با ما کمرنگ خواهند کرد و آن همکاری که ما انتظار داریم با ما نخواهند داشت.

داکتر نظری، در پایان گفت: ما ناگزیر هستیم که با توجه به موقعیت ژیوپولتیک افغانستان و و ابستگی های متقابل منطقه ای و فرامنطقه ای که افغانستان دارد روابط خود را به گونه ای طراحی کنیم که یا مبنای استراتژیکی داشته باشد و یا مبنای تاکتیکی و سیاست های مقطعی را مورد توجه قرار دهیم. مشکل افغانستان این است که وقتی روابط با یک کشور را توسعه می دهدبا کشوررقیبش تقریبا به انقطاع می رسد. این مساله باعث شده است که جنگ در افغانستان کاهش یابد روند صلح مختل شود. اینها نکته های ظریفی است که در دیپلماسی افغانستان باید مورد توجه قرار گیرد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید