امروز مصادف با چهارشنبه, 9 میزان , 1399 , Wednesday, 30 September , 2020
کد مطلب : 5151 , ,
+
-

آینده روابط افغانستان و آمریکا در حکومت ترامپ

زمان انتشار : شنبه, 12 نوامبر , 2016 , بخش : مقاله

%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be

با پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات ايالات متحده آمريکا و راه يافتن  او به کاخ سفيد، نگراني هاي درباره روابط آمريکا و افغانستان بوجود آمده است. رهبران حکومت وحدت ملي بعد از پيروزي آقاي ترامپ، اين پيروزي را به او تبريک گفته اند و خواستار گسترش روابط دو جانبه شده اند. اما هنوز روشن نيست که رئيس جمهور جديد آمريکا چگونه سياستي را در رابطه اش با افغانستان پيش مي گيرد.
در هنگام کمپاين هاي انتخاباتي هيچکدام از دو نامزد انتخاباتي آمريکا، در رابطه به افغانستان صحبت نکردند و روشن نساختند که بعد از پيروزي با حکومت افغانستان چگونه رابطه ي خواهند داشت. از جنگ افغانستان بنام طولاني ترين و پرهزينه ترين ايالات متحده آمريکا ياد مي شود؛ جنگي که بيش از يک و نيم دهه است آمريکا نتوانسته است در آن پيروز شود. هرچند سياست آقاي ترامپ در قبال اين جنگ هنوز روشن نيست، اما اين نگراني وجود دارد که او نظاميان باقيمانده آمريکايي را از افغانستان خارج کند و حمايت مالي و نظامي اش را از افغانستان کاهش دهد.
بعد از حادثه يازدهم سپتامبر سال 2001 و حمله ي نظامي آمريکا به افغانستان، اين کشور بزرگترين حامي نظامي و مالي حکومت افغانستان بوده است، تا کنون آمريکا ميلياردها دالر براي تشکيل اردو و پوليس افغانستان و همچنان در راستاي بازسازي افغانستان کمک کرده است. در کنفرانس وارسا نيز آمريکا يکي از کشورهاي بود که تعهد کرد کمک هايش به افغانستان را تا سال 2020 ادامه دهد و بيشترين بسته ي اين کمک ها، از سوي آمريکا وعده داده شد، اما اکنون اين نگراني بوجود آمده است که آقاي ترامپ تمام اين تعهدات را کنار بگذارد و افغانستان در حکومت او به فراموشي سپرده شود.
هرچند که سفير آمريکا در کابل پيش از نهايي شدن نتايج انتخابات آمريکا گفته بود که روابط دو کشور همچنان مستحکم باقي خواهد ماند و تاکيد کرده بود که روابط افغانستان و آمريکا بر اساس منافع مشترک دو کشور و دو ملت شکل گرفته است و با پيروزي هر حزبي پا بر جا خواهد ماند، اما با توجه به سياست خارجي آقاي ترامپ، اين احتمال وجود دارد که در روابط مستقيم دو کشور تغييرات اساسي بيايد.
آقاي ترامپ در روابط خود با کشورهاي اروپايي و سازمان هاي جهاني سياست هاي سختگيرانه ي را پيشکش کرده است، او از کشورهاي عضو ناتو انتقاد کرده است و گفته است که آمريکا ديگر توان دفاع از کشورهاي اروپايي را ندارد و اگر آنها مخارج اين کار را تامين نکند، نيروهاي آمريکايي را از اين کشورها خارج خواهد کرد، او همچنان گفته بود که بين آمريکا و مکزيک ديوار خواهد کشيد و به هوادارانش قول داده است تا کليه کمک هاي آمريکا به برنامه اقليمي سازمان ملل را قطع کند، اين سياست هاي سختگيرانه، احتمال دارد در قبال افغانستان نيز اعمال شود و حکومت افغانستان از سوي آقاي ترامپ تحت فشار قرار گيرد.
با توجه به تمرکز سياست آقاي ترامپ به مسايل داخلي آمريکا و سياست سختگيرانه اش در قبال متحدان بين المللي اش، امکان دارد کمک هاي آمريکا به افغانستان نيز کاهش پيدا کند و حکومت آمريکا به رهبري آقاي ترامپ، رفتار سخاوتمندانه ي حکومت آقاي اوباما نسبت به افغانستان را نداشته باشد و اين کار حکومت افغانستان را تحت فشار قرار دهد، اما از سوي ديگر، تاکيد او بر مبارزه جدي در قبال تروريزم، مي تواند بر بهبود وضعيت افغانستان تاثير بگذارد.
آقاي ترامپ در کمپاين هاي انتخاباتي اش گفته بود که در صورت پيروزي با تروريزم برخورد جدي خواهد داشت، اکنون با پيروزي او اين اميدواري بوجود آمده است که حکومت آمريکا به رهبري او، بر حاميان تروريزم فشار وارد کند تا دست از حمايت گروه هاي تروريستي بردارند. کاهش حمايت از تروريزم و عملکرد جدي ايالات متحده آمريکا در امر مبارزه با تروريزم و هراس افگني، مي تواند وضعيت امنيتي افغانستان را بهبود ببخشد.
حکومت و مردم افغانستان يکي از قرنيانيان اصلي جنگ با تروريسم است. اين جنگ به رهبري ايالات متحده آمريکا در افغانستان شروع شد، اما بعد از گذشت يک و نيم دهه هنوز ختم نگرديده است و هنوز هم امنيت و ثبات در افغانستان حاکم نشده است و حکومت و مردم افغانستان از سوي هراس افگنان تهديد مي شود. بدون ترديد عدم موفقيت در امر مبارزه با تروريزم در افغانستان، بر مي گردد به سياست حکومت آمريکا در قبال تروريزم و هراس افگني، در صورتي که آمريکا به عنوان يکي از قدرتمندترين کشورهاي جهان و از حاميان اصلي افغانستان، سياست روشن و جدي در قبال تروريزم داشته باشد، سرنوشت جنگ افغانستان نيز در هاله ي از ابهام باقي نخواهد ماند و روشن خواهد شد. ديده شود که آقاي ترامپ تا چه اندازه مي تواند سياست کلي آمريکا در قبال تروريزم را تغيير دهد و استراتيژي جديدي در راستاي مبارزه با تروريزم و هراس افگني، روي دست گيرد.
جنگ با طالبان و گروه هاي تروريستي در افغانستان زماني آغاز شد که حزب جمهوري خواه در آمريکا قدرت را در دست داشت، اين جنگ با فرمان يک رئيس جمهور از حزب جمهوريخواه آغاز شد. دموکرات ها در طول دو دوره رهبري آقاي اوباما نتوانستند اين جنگ را پايان دهند و سرنوشت طولاني ترين جنگ ايالات متحده آمريکا، هنوز روشن نيست.  آيا اين جنگ توسط يک رئيس جمهور جمهوريخواه ديگر که ادعاي مبارزه جدي با تروريسم را دارد، پايان خواهد يافت؟
اکنون ايالات متحده آمريکا بيش از نه هزار نيروي نظامي در افغانستان دارد، اين نيروها وظيفه ي مشوره دهي و آموزش نيروهاي امنيتي افغانستان را به دوش دارند. اما در مواقع نياز به نيروهاي امنيتي افغانستان در ميدان نبرد نيز کمک مي کنند. اما معلوم نيست آقاي ترامپ در قبال حضور اين نيروها در افغانستان چه تصميمي مي گيرد. روشن نيست که آقاي ترامپ اين نيروها را فراخواهد خواند و يا اينکه آنها را براي مشوره دهي و تعليم نيروهاي امنيتي افغانستان، باقي خواهد ماند. همچنان روشن نيست که آيا افغانستان در چارچوب سياست مبارزه با تروريزم آقاي ترامپ قرار مي گيرد يا خير، اگر اينگون باشد، احتمال دارد فعاليت نظامي آمريکا در افغانستان بيشتر افزايش يابد.
آمريکا و افغانستان در آغازين روزهاي تشکيل حکومت وحدت ملي، پيمان استراتژيک امضا کردند، بر اساس مفاد اين پيمان حکومت آمريکا موظف است که حکومت افغانستان را براي دفاع از مرزهايش و در راستاي رسيدن به ثبات و امنيت کمک و همکاري کند. تداوم کمک هاي مالي و نظامي آمريکا به افغانستان از دو جهت براي حکومت افغانستان مهم است؛
در گام نخست حکومت افغانستان هنوز از لحاظ اقتصادي به خودکفايي دست نيافته است و براي تامين مصارف خود به کمک ايالات متحده آمريکا و ساير حاميان بين المللي خود نيازمند است. تداوم کمک ها مالي به افغانستان براي ادامه روند بازسازي و انکشاف افغانستان، از اهميت حياتي براي حکومت و مردم افغانستان برخور دار است.
در گام دوم نيروهاي امنيتي افغانستان نيازمند تجهيزات و کمک هاي تسليحاتي براي مبارزه با تروريزم است. تداوم کمک هاي تجهيزاتي و تسليحاتي آمريکا به نيروهاي امنيتي افغانستان، آنها را کمک مي کند تا در امر مبارزه با تروريزم و گروه هاي هراس افگن، عملکرد بهتر و موثر تر داشته باشند.
هرچند هنوز سياست رئيس جمهور جديد آمريکا در قبال افغانستان روشن نيست، اما تداوم کمک هاي نظامي و مالي آمريکا به افغانستان، همچنان که به سياست خارجي حکومت جديد آمريکا بستگي دارد، به سياست و نوع برخورد رهبران حکومت وحدت ملي بستگي مستقيم دارد. اگر آنها بتوانند در درون حکومت جديد آمريکا به نفع افغانستان لابي گري بکنند، مي توان به تداوم کمک هاي آمريکا به افغانستان اميدوار بود.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید