امروز مصادف با یکشنبه, 30 سنبله , 1399 , Sunday, 20 September , 2020
کد مطلب : 5420 , ,
+
-

اعضای کمسیون انتخابات، همه حکومتی هستند

زمان انتشار : سه‌شنبه, 22 نوامبر , 2016 , بخش : یادداشت

سران کشور با مردم همگام نیستند!

ندای افغانستان: قرار است به زودی دوزاده تن از سوی رییس جمهور به کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی معرفی شوند. هفته گذشته کمیته گزینش فهرست سی و شش نفره را برای تعیین اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی به ریاست جمهوری سپردند و کار این کمیته به طور رسمی پایان یافت. رییس جمهور از میان این تعداد هفت تن را به عنوان اعضای رهبری کمیسیون انتخابات و پنج تن را به عنوان اعضای رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین می کند.

به گزارش ندای افغانستان به نقل از افغان پیپر، احمد سعیدی، آگاه مسایل سیاسی در برنامه «نگرش» گفت: حکومت علاقمند به شفافیت در انتخابات نیست و بسیار ساده لوحانه خواهد بود اگر این گمان را داشته باشیم. اسناد و دلایلی وجود دارد که افرادی که در کمیته گزینش تعیین شده اند، بیشتر از جانب حکومت بوده است. علاوه بر این اکثر سی وی ها برای پست های مهم کمیسیون های انتخابات از جانب حکومت بوده است و پنج یا شش نفر از اعضای کمیسیون انتخابات قبلی در این لیست هستند. اگر این افراد پاک و صادق بوده اند چرا قرار بود برکنار شوند و اگر خاین هستند چرا دوباره به این کمیسیون راه یافته اند. وقتی که همه امکانات کمیته گزینش از جمله دفتر کمیته گزینش، موتر، وسایل و تجهیزات از حکومت باشد، نتیجه ای بهتر از این هم به بار نمی آورد.

وی ادامه داد: دفتر کمیته گزینش، متعلق به اداره امور بود و تحت ریاست سلام رحیمی قرار داشت. وی در بیست و چهار ساعت شبانه روز در آنجا حضور داشت و نظارت می کرد که سی وی چه کسی دیده شود و سی وی چه کسی دیده نشود. چه کسی انتخاب شود و چه کسی انتخاب نشود. اینها بیست و یک نفر را به کمیسیون انتخابات و پانزده نفر را هم به کمیسیون شکایات معرفی کرده اند. هر روز اشرف غنی و عبدالله با تعدادی از این افراد مصاحبه می کنند، سپس رسانه ها هم آن را نمایش می دهند. اگر این کمیسیون مستقل است، چرا حکومت در آن مداخله می کند؟

سعیدی، با انتقاد از مداخله های حکومت در کمیسیون انتخابات بیان داشت: اشرف غنی خود را عقل کل عالم می داند و می خواهد همه کارهای افغانستان را به دست بگیرد و در همه کارها مداخله کند. چرا که فکر می کند بدون وی هیچ کاری انجام نمی شود. از اینجا در می یابیم که حکومت به دنبال کسانی در هر کار است که بهتر مزدوری کند و بهتر بتواند به نفع این حکومت پوشالی انتخابات را برگزار کند و رهبری کند. این یک بازی مسخره است که حکومت کمیسیون انتخابات قبلی را محکوم به تقلب می کند و عده ای از آنها را برکنار می کند و سفیر می سازد و عده ای را دوباره به این کمیسیون راه می دهد.

به باور وی، اولاً انتخاباتی در افغانستان برگزار نخواهد شد. اگر هم رهبران حکومت مجبور شدند و انتخاباتی برگزار کردند، با بازی های خود کاری خواهند کرد که همه چیز در دستان خودشان باشد و افرادی به پارلمان بیایند که فرمان برداران رهبران حکومت وحدت ملی باشند و کسانیکه در آینده برای ریاست جمهوری کاندید می شوند از غربال همین کمیسیون سرافراز بدر شوند. همه می دانند که این انتخاب افراد برای کمیسیون انتخابات دروغین است و افراد از قبل انتخاب شده اند.

سعیدی ادامه داد: اینها به خاطر مهار کردن دموکراسی حفظ ظاهر می کنند. همه کارها در حکومت کنونی نمادین است. این حکومت پیوسته به مردم دروغ گفته است و سه سال دیگر هم با دروغ سپری می کند. آنچه را که وعده کرده است، خود باور ندارد و بر آورده هم نمی تواند.

وی در اخیر گفت: انتخابات یک ارزش است. این ارزش باید بامعیارهایی مناسب تمثیل شود. وقتی که معیارها قیمت این ارزش را نداشته باشند، انتخابات هیچ ارزش و فایده ای نخواهد داشت. حکومت برای کمیسیون های انتخابات افرادی را انتخاب می کند که معیار این ارزش را ندارند. مشکل بزرگ ما این است که ما در کشور قانون نداریم. اگر هم قانون داشته باشیم، از یک طرف قانون پذیری نداریم و از طرفی دیگر قانون شکن هستیم. انگار ما باید چندین سال دیگر انتظار بکشیم که کشور قانونمند شود و جایگاه قانون در کشور مشخص گردد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید