امروز مصادف با جمعه, 4 میزان , 1399 , Friday, 25 September , 2020
کد مطلب : 5471 , ,
+
-

جایگاه فناوری الکترونیک در ادارات افغانستان

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 24 نوامبر , 2016 , بخش : مقاله

%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9

ندای افغانستان: ترويج و توسعه استفاده از فناوري الکترونيکي در ادارات و جامعه، به تدريج زمينه تحقق عملي حکومت داري الکترونيک را فراهم مي سازد و حکومتداري الکترونيک، گام اصلي در مسير رسيدن به رشد و توسعه جامعه در دنيايي امروز به حساب مي رود.
به گزارش ندای افغانستان به نقل از دیلی افغانستان، حکومتداري الکترونيک به معناي فراهم کردن شرايطي که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه کنند. حکومت‌داري خوب ، حکومتي است که با سرعت بيشتر،هزينه کمتر و کارايي بيشتر‌ ، خدمات خود را به طيف گسترده تري از شهروندان ارائه کند.
افغانستان متاسفانه هنوزهم با شرايط و زمينه هاي تحقق حکومت داري الکترونيک فاصله زيادي دارد؛ هرچند مقامات در حکومت، ازعزم و اراده جدي خود در اين مورد سخن ميگويند و از راه اندازي برخي از سيستم هاي مرتبط با آن خبر ميدهند، اما به نظر مي رسد نبود زيرساخت هاي لازم از جمله سواد ايجاد، استفاده و بهره گيري از سيستم هاي تابعه حکومت داري الکترونيک، فساد و کمبود نيروهاي ماهر بشري و… باعث کندي تحقق اين مهم شده است.
نگاهي به سيستم هاي اداري و روشهاي انجام فعاليت ها
سيستم اداري افغانستان تا پانزده سال قبلا کاملا سنتي و دستي بود؛ به همين خاطر عرضه و ارايه خدمات به شهروندان با تاخير، نقص و پيچيدگي همراه بود. انجام فعاليت هاي اداري با روشهاي سنتي حتي سبب تقليل و اتلاف نيروي جسمي و روحي بخش زيادي از کارمندان و کارکنان نيز مي گرديد و استرس شغلي آنان را مضاعف مي ساخت. اين سيستم فساد گسترده را بر سازمان و جامعه تحميل مي کرد و باعث هدر رفتن منابع قابل ملاحظه ي امکانات، تجهيزات و فرصت هاي دولت و جامعه مي گرديد.
روند مدرنيزه کردن فعاليت ها و روشهاي انجام آن در ادارات دولتي کشور به کمک و حمايت کشورها و سازمان هاي کمک کننده از يک ونيم دهه قبل شروع شده است. بازنگري ساختارهاي سازماني، اصلاح پروسيجرهاي کاري، ايجاد و تقويت سيستم هاي منابع بشري، بررسي محدوده هاي کاري و چگونگي روشهاي انجام کار(لوايح وظايف) و بازنگري استفاده از لوازم و ابزار مدرن کاري به هدف تسريع، بهبود و افزايش موثريت و مثمريت عملکردها و… از جمله اين کمک ها است.
علا رغم اينکه ادارات افغانستان هنوزهم با مشکلات و آفت هاي بزرگ اداري همچنان دست به گريبان مي باشند، اما اين کمک ها و تلاش هاي تخنيکي مشترک- ميان افغانستان و تمويل کنندگان- کماکان استمراردارد و تفاوت هاي اشکاري نيز ميان ادارات کنوني با ادارات  چندسال پيش ديده مي شود.
درحال حاضرادارات در بخش هاي مختلف مجهز به سيستم هاي الکترونيکي شده است که بيانگر انجام فعاليت هاي روزمره آنان با استفاده از تکنالوژي هاي نوين اداري مي باشد. استمرار و تسريع روند ديجتاليز شدن ادارت، امروزه يکي از مطالبات اصلي مردم، تاکيد کشورهاي حمايت کننده و توجه مديران ارشد حکومت به نظر مي رسد و به گونه ي تلاش ها براي رها شدن ادارات از سيستم کهنه و فرسوده قديمي جريان دارد.
فوايد الکترونيزه شدن ادارات در افغانستان
الکترونيزه شدن ادارات شرط اساسي تحقق دولتداري الکترونيک است؛ روشي ازدولت داري که کارها و خدمات ارايه شده در ادارات دولتي را سريع، آسان و يکپارچه، هماهنگ مي سازد و شهروندان به شکل بيست و چهار ساعته و در هر نقطه  از جامعه، به اين خدمات دسترسي دارد.
الکترونيزه شدن ادارات، سبب استفاده گسترده از فناورهاي اطلاعاتي و ارتباطي مي گردد که بدون آن، استفاده از اين ابزارها و امکانات، ممکن نيست. ديجتالي شدن ادارات، فساد اداري را کاهش ميدهد و سبب فراهم شدن خدمات داخلي به کارکنان نيز مي گردد. همچنين با استفاده از اين تکنالوژي، در مصرف منابع و امکانات صرفه جويي فوق العاده ي امکان پذير مي گردد و ازهدر رفتن وقت کارکنان و کارمندان نيز جلوگيري شده، استرس کاري در سطح ادارات کاهش مي يابد و زمان بيشتري براي انجام فعاليت هاي بنيادي فراهم مي شود، روند انجام کارها کاهش مي يابد و از بروکرواسي اداري جلوگيري مي گردد.
استفاده از تجهيزات الکترونيکي در ادارات، نشاط، سلامتي و انرژي کارکنان و کارمندان را تاحدود قابل توجهي حفظ مي کند و باعث کاهش فشار،جلوگيري از فرسايش و غير قابل استفاده شدن زودهنگام نيروي بشري آنان گرديده و به حفظ حقوق انساني کارکنان و کارمندان کمک مي کند.
وضعيت فعلي الکترونيزه شدن ادارات افغانستان
استفاده از فناوري الکترونيکي در ادارات افغانستان درسالهاي اخير بخصوص دوسال پسين، شدت و سرعت بيشتري بخود گرفته است؛ عملي کردن حکومتداري الکترنيک مهم ترين اقدامي به حساب مي ورد که مقامات ارشد حکومت روي آن تاکيد خاص دارند و تلاشها براي محقق شدن آن -هرچند به کندي- جريان دارد.
استفاده ازمايشي از سيستم موبايل براي پرداخت معاشات کارکنان و کارمندان، الکترونيکي شدن سيستم  جمع آوري عوايد شهرداري کابل ايجاد، استفاده از سيستم هاي ثبت هويت در تعدادي از وزارت خانه هاي که تشکيلات وسيع دارند، استفاده از سيستم حاضري هاي ديجيتالي در تعداد زيادي از نهادهاي دولتي، ايجاد سيستم مديريت معلومات منابع بشري(HRMIS (، ايجاد سيستم معلوماتي تنظيم مالي( AFMIS )، ايجاد واستفاده از سيستم خودکار براي گمرکات(ASYCUDA )، ايجاد سيستم پلان بودجه سازي دولت، ايجادتابيس کمک کننده انکشافي (DAD )،
ايجاد سيستم اطلاع رساني ملي(ANDC )،سيستم الکترونيکي پرداخت ماليات(e-pay )،سيستم جمع آوري ماليات(SITGA ) و… نمونه هاي از تطبيق فناوري اطلاعاتي، ارتباطي و ديجتاليزه شدن سيستم هاي اداري افغانستان در حال حاضر به حساب مي رود.
موانع الکترونيزه شدن ادارات در افغانستان
تطبيق برنامه ها و طرح هاي ديجتاليزه کردن ادارات در افغانستان با دشواريها و چالش هاي زيادي روبرو مي باشد؛ عادت کردن کارکنان و کارمندان با انجام کارها و فعاليت ها به روش سنتي و قديمي، پايين بودن ميزان و سطح سواد و آشنايي کارکنان و کارمندان با فناوري هاي نوين اداري، اقتصاد ضعيف افغانستان، نبود اشخاص و سازمان هاي متخصص و مسلکي داخلي در زمينه حمايت، پشتباني و مشوره دهي به دولت وادارات دولتي، فقدان زير ساخت هاي مورد نياز که عملا مانع توسعه استفاده از اين فناوري ها مي شود، ايجاد مزاحمت و مشکل سازي از طرف اشخاص و افراد فساد پيشه که منافع شان در معرض خطر قرار گرفته و منابع در دسترس شان محدود مي گردد،پايين ميزان درک واقعي ضرورت و اهميت استفاده از فناوري هاي نوين اداري در سطح مقامات ارشد ادارات، درگير بودن افغانستان با جنگ، فقر و نا امني هاي اجتماعي و سياسي و… از جمله عوامل و موانع تطبيق فناوري الکترونيکي در ادارت کشور به حساب مي رود و يا مانع تسريع تطبيق برنامه ها و طرح هاي مورد نظر مي گردد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید