امروز مصادف با پنج شنبه, 3 میزان , 1399 , Thursday, 24 September , 2020
کد مطلب : 6424 , ,
+
-

تجارت افغانستان زیر فشار مالیات دولت

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 12 ژانویه , 2017 , بخش : مقاله

تجارت

رژيم مالياتي جديد به هدف از شير گرفتن افغانستان از کمک هاي بين المللي باعث افزايش عوايد دولت شده است؛ اما برخي از تاجران شکايت دارند که اين رژيم مالياتي جديد ناعادلانه است، از اميد به بهبود اقتصاد کشور بعد از چندين دهه جنگ مي کاهد. وزير ماليه مي گويد انتظار مي رود تا مارچ سال 2017 ميزان عوايد دولت به 2.5 ميليارد دالر افزايش يابد، 500 ميليون دالر بيشتر از آنچه انتظار مي رود و اين يک دست آوردي مهمي است چرا که پول نقد براي کمک و نيروهاي مسلح خارجي در حال کم شدن است. تاجران مي گويند که آنها هدف افراد متعصبي قرار گرفته اند دوست دارند پول را سر وقت به دست آورند؛ اما هيچ گونه خدماتي در قبال آن ارايه نمي گردد ، آنها با فشار به تاجران مانع سرمايه گذاري و بهتر شدن وضعيت اقتصادي مي گردند. شورشيان طالبان و اسلامگرا هاي افراطي مناطقي بزرگي را دراختيار دارند و جوانان جذب آنها مي گردند با اين وضعيت ايجاد شغل براي دولت دشوار است .
مصطفي صادق مالک شرکت پروسس ميوه اميد بهار گفت دولت فقط به فکر افزايش درآمدش است اينکه از چه راهي، برايش مهم نيست آنها به فکر رشد تجارت نيست آنها فقط مي خواهند ماليات را افزابش بدهند ماليات از هر چيزي که برايت باقي مانده است، شرکت اميد بهار 200 نفر کارگر دارد و در اوج کاري اين تعداد به دو برابر مي رسد. تحت قوانيني در اواخر سال 2015 اعلام کردند که ماليات رسيد هاي اصلي تجارت دو برابر شد و از دو درصد به چهار درصد افزايش يافت و شرکت ها در حال حاضر در سال چهار بار ماليه مي پردازند. ماليات بر معاشات و دستمزد ها خيلي بلند نيست بيشترين فشار بر سکتورهاي سرمايه گذاري و تجارت تحميل شده که بيشترين ماليات را همين سکتورها پرداخت مي کنند. تاجران از اصولي که پس از ماه ها تبديل به قانون شدند رنج مي برند آنها از کارمندان و بازرسان مالياتي شکايت دارند مي گويند سيستم ضعيف و ناکارامد است کارها به کندي پيش ميرود برخي از مقامات مالياتي با آنها به خشونت برخورد مي کنند وتعدادي از مقامات براي اينکه کارهايمان با سرعت بيشتري تعقيب شود رشوه در خواست مي کنند. تاجران براي واردات کالاهاي ارزانتر از ايران و پاکستان به شدت با هم در رقابت هستند، آنها مي گويند اجراي اين رژيم مالياتي باعث سرکوب سکتور خصوصي مي شود، در نيمه اول سال 2016 ميزان ثبت شرکت هاي جديد 30 درصد کاهش يافته است. شرکت بهار از سيب، انگور و انار جوس توليد مي نمايد سکتور اصلي باغباني که از اولويت هاي توسعوي دولت است. صادق مي گويد به جاي اينکه به توسعه کارم برسم بيشتر وقتم صرف کارهاي اداري و سرو کله زدن با بازرسان مالياتي مي گذرد. او اضافه کرد من مي خواستم دوسه شرکت توليدي کوچک ديگري هم راه بياندازم اما حال منصرف شدم در طي سي سال گذشته اينقدر من نا اميد نبودم. ادامه جنگ در افغانستان باعث شده که مسير اقتصادي اين کشور نامعلوم باشد.
بخش بزرگي از اقتصاد 20 ميلياردي اين کشور بدون احتساب ترياک از ميوه، قالين و کارهاي غير رسمي و بدون ماليه تشکيل شده است. وقتي دولت ميخواهد از مردم پول جمع کند بايد سعي کند بخش خصوصي را ورشکسته نسازد. فواد صافي مالک چندين شرکت که در توليد تيوب هاي از پي وي سي تا تشک هاي فوم فعاليت دارد گفت اگر دولت زيرفشار است بخش خصوصي هم همين وضعيت را دارد. تعداد کارگران صافي بدليل کاهش رشد اقتصادي از 700 تن به 200 تن رسيده است و کسب و کارش متوقف شده است. مشکلات امثال صافي معضلاتي را در دولت کابل نشان مي دهد، آن وابستگي دولت به کمک هاي بيروني است. دونرها تا سال 2020 متعهد شدند 15.2 ميليارد دالر کمک کنند اما بعداز آن، آينده نامشخص است و حمايت ها قطعا خيلي کم خواهد شد.
دولت فيس عبور طياره ها از کشور را افزايش داد و روي کريدت کارت هاي تلفن 10 درصد ماليات تعيين کرد؛ اما در زمينه معادن ارزشمند هيچ کاري صورت نگرفته است و استفاده از آن به رويا تبديل شده است، کوشش بر ماليات بر ارزش افزوده با شکست مواجه شد. ضمنا در سال 2016 رشد تقريبا دودرصد به خوبي زير نرخ رشد جمعيت انتظار مي رفت. با اين حال شرکت ها شکايت مي کنند و وزارت ماليه افتخار مي کند که عوايد آنها افزايش يافته است و به هدفي که دونر ها تعيين کرده بودند رسيده اند. خالد پاينده مدير سياست هاي مالي کلان وزارت ماليه گفت ماليه چيزي نيست که کسي خوشش بيايد بخصوص کساني که ماليه مي پردازند به همين خاطر شما مي بينيد آنها خشمگين هستند. او اضافه کرد دولت از ريسک افزايش ماليات بر بخشي از اقتصاد کشور آگاه است و از اينکه شرکت ها با کاغذ بازي هايي در ادارات روبرو مي شوند با آنها ابراز همدردي کرد. او گفت اگر از منظر دولت به مسئله نگاه شود مي بينيد که کار خوبي را انجام داده و تصوير درستي از وضعيت مالي بوجود آورده است. اشرف غني رييس جمهور، افغانستان را با کوشش هايش به سازمان تجارت جهاني ملحق کرد و پروژه هاي زيربنايي مانند انرژي و شبکه راه آهن را براي تقويت تجارت در منطقه به راه انداخت. اما بعد از چندين دهه جنگ افغانستان رتبه 183 از 190 را در کسب و کار بانک جهاني کسب کرده است و راه اندازي جمع آوري ماليات کار آساني نبوده است. گزارشي مي نويسد که شرکت هاي بزرگ رسمي شکايت دارند که بسياري از شرکت هاي با مسئوليت و فعاليت بزرگ ماليه متناسب با فعاليت شان نمي پردازند.
معلوم نيست که آيا افزايش درآمد دولت که در سال 2015 با نوسان نرخ ارز اتفاق افتاد و باعث افزايش ماليات شد ادامه پيدا خواهد کرد. فرانز مايکل ملبين نماينده ويژه اتحاديه اروپا گفت که اين احساس در بين اکثر تاجران هست که شرکت هاي وابسته به مقاماتي که تجارت موفقي در گذشته داشته اند و مي دانند چطوري پول در آورند ماليه کمتري مي پردازند و اين احساس باعث مي شود که محيط و فضاي کاري خصمانه به نظربرسد در حالي که نبايد اينطور باشد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید