امروز مصادف با دوشنبه, 31 سنبله , 1399 , Monday, 21 September , 2020
کد مطلب : 6425 , ,
+
-

آیا وقت عمل فرا نرسیده است؟

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 12 ژانویه , 2017 , بخش : مقاله

اشرف غنی

حملات انتحاري کابل، قندهار و هلمند نشان داد که وضعيت امنيتي کشور شکننده است و گروه هاي تروريستي از هر فرصتي استفاده مي کنند تا مردم و نيروهاي امنيتي افغانستان را هدف قرار دهند و جان شهروندان عادي افغانستان را بگيرند. اما اکنون  زمان آن رسيده است که از مقامات حکومت وحدت ملي و مسئولين نهادهاي امنيتي کشور پرسيده شود که آيا اکنون وقت عمل به وعده هاي تان در رابطه به تامين امنيت جان شهروندان فرا نرسيده است؟
رئيس جمهور در واکنش به اين حملات به نهادهاي امنييتي کشور دستور داده است که تدابير امنيتي را در حالت فوق العاده قرار دهند. پيش از اين و بعد از حمله به رياست امنيت رجال برجسته، رئيس جمهور گفته بود که بعد از اين امنيت اولويت اول دولت افغانستان خواهد بود و نيروهاي امنيتي کشور از حالت تدافعي خارج خواهند شد، اما متاسفانه در عمل چنين نشد و حکومت در راستاي تامين امنيت جان شهروندان کشور، موفق عمل نکرده است و خشونت، انتحار و کشتار افراد بي گناه هر روز رو به افزايش است.
حملات انتحاري روز سه شنبه نشان داد که اقدام عملي براي تامين امنيت و عليه گروه هاي تروريستي يک ضرورت فوري است. حکومت وحدت ملي اگر به مسئله ي امنيت در کشور به عنوان اولويت اول دولت افغانستان نگاه مي کند، بايد به صورت صريح به نيروهاي امنيتي کشور دستور دهد که عليه گروه هاي تروريستي و هراس افگن در تمام نقاط کشور، حملات تهاجمي را راه اندازي بکنند و لانه هاي امن آنها را در هر گوشه ي کشور نابود سازند.
حکومت وحدت ملي علاوه بر اينکه بايد به تقويت استراتيژي امنيتي خود بپردازد، بايد در اين رابطه عملگرا باشد و در عمل به مردم افغانستان نشان دهد که براي تامين امنيت کشور و شهروندان و سرکوب گروه هاي تروريستي و هراس افگن، اراده جدي و قاطع وجود دارد. در صورتيکه اراده جدي براي تامين امنيت و مبارزه با هراس افگني در دستور کار حکومت وحدت ملي قرار نگيرد، وضعيت امنيتي کشور رو به بهبود نخواهد گذاشت و گروه هاي تروريستي هر روز به قتل و کشتار مردم بي گناه و نيروهاي امنيتي کشور دست خواهند زد.
عملگرا بودن حکومت وحدت ملي در راستاي تامين امنيت، از سوي، به بهبود وضعيت امنيتي کشور منجر مي گردد و از سوي ديگر اعتبار و حيثيت نهادهاي امنيتي کشور را در اذهان عامه بالا مي برد. اکنون اعتماد مردم افغانستان به نهادهاي امنيتي به شدت در حال کاهش است. افزايش خشونت و حمله هاي انتحاري خونبار، براي مردم افغانستان بيشتر نشان بي مسئوليتي و بي کفايتي نهادهاي امنيتي است و آنها به خود حق مي دهند که با وجود اين وضعيت رقت بار، به اين نهادها اعتماد و باور نکنند.
نبايد فراموش کنيم که امنيت يک مقوله ي رواني نيز است، هر بار که حملات انتحاري اتفاق مي افتد و خشونت افزايش مي يابد، امنيت رواني جامعه برهم مي خورد، حس ناامني در بين جامعه افزايش مي يابد و ترس و هراس فراگير مي شود. وقتي حس ناامني افزايش يابد، مسلما اعتماد مردم به نهادهاي که مسئول تامين امنيت است، کاهش خواهد يافت.
حکومت وحدت ملي بايد با اقدامات عملي عليه گروه هاي تروريستي، به آنها اجازه ندهد که ترس و هراس را درجامعه افزايش دهند و باعث سلب اعتماد مردم از نهادهاي امنيتي گردند. در وضعيت کنوني، حکومت وحدت ملي و بخصوص نهادهاي امنيتي به همکاري و حمايت مردم افغانستان نياز مبرم دارند، اما آنها نبايد به گروه هاي تروريستي اجازه دهند که حمايت و اعتماد مردم افغانستان را از آنها بگيرد.
مردم افغانستان همواره از نيروهاي امنيتي کشور حمايت کرده اند و خواهند کرد و تلاش هاي آنها را در ميدان نبرد همواره ستايش مي کنند. اما اکنون زمان آن رسيده است که مسئولين حکومت وحدت ملي و مسئولين نهادهاي امنيتي کشور ثابت کنند که اراده جدي براي تامين امنيت کشور وجود دارد و حکومت در اين رابطه سياست قاطع و جدي دارد، اين مهم زماني به دست مي آيد، که وضعيت امنيتي کشور بهبود يابد و خشونت و نا امني کاهش يابد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید