امروز مصادف با چهارشنبه, 9 میزان , 1399 , Wednesday, 30 September , 2020
کد مطلب : 6610 , ,
+
-

قبایل رانده شده پاکستانی و آغوش حکومت

زمان انتشار : شنبه, 28 ژانویه , 2017 , بخش : مقاله

پاکستانی

پاکستان از ابتدای تشکیل، بیشترین آسیب را به افغانستان وارد کرد و معاهده دیورند دستمایه ای شد برای این کشور تا سال ها جنگ و تروریزم را بر افغانستان تحمیل کند و در این میان قبایل شورشی و خارج از کنترل اسلام آباد مهمان ناخوانده ای که به مانند طالبان، خطر آفرین هستند.

حدود هفت هزار مهاجر وزیرستان کشور پاکستان که به دلیل عملیات های نظامیان این کشور در این منطقه به جنوب شرق و ولایت پکتیکا مستقر شدند، به تازگی بزرگان آنان فیصله کرده اند که به مناطق اصلی شان در پاکستان بازنمی گردند.

بزرگان این مهاجران که از یک یا چند قبیله منسجم تشکیل شده اند، اخطار دادند هر خانواده ای که از این فیصله سرباز بزند، پنج میلیون روپیه پاکستانی جریمه و خانه اش به آتش کشیده می شود.

قبایل وزیرستان پاکستان از دوران هند – بریتانیا بزرگترین مشکل بر سر راه حکومت این کشور بوده که این قبایل جنگ سختی را در قرن نوزدهم بر بریتانای کبیر تحمیل کرد و این قدرت برای رهایی از این گروهای شورشی در معاهده دیورند با افغانستان این منطقه را خودمختار اعلام کرد اما پس از تشکیل کشور پاکستان همچنان که شورشی و مخالف حکومت اسلام آباد باقی ماندند اما از سوی هم منبع نیروی تروریست شد و هم سلاحی برای فشار بر افغانستان.

قبایل وزیرستان از نظر اجتماعی و مذهبی، مردمانی به شدت سنتی و بنیادگرا و از نظر همبستگی به شدت مستحکم که طالبان خصوصا پس از حمله امریکا در این منطقه نفوذ بسیاری دارند.

همچنین، این قبایل پاکستانی دارای شهرت بسیاری در خشونت، جنگجویی و نزاع های خانوادگی دارند اما با تمامی این شهرت و خشونت که بهترین جامعه هدف برای طالبان و تروریستان است، مقام های ولایت پکتیکا اختیار برای بازگشت و ماندن را برعهده خود مهاجران وزیرستان گذاشتند.

از سوی دیگر، پاکستان سال هاست که با اقدام های نظامی در صدد اخراج قبایل شورشی و خارج از کنترل از منطقه وزیرستان و حکومت افغانستان با تفکر پشتون بودن آنان و ابزاری برای انحصار طلبی، همواره پذیرای قبیله های جنگجوی در خاک افغانستان هستند.

قبایل وزیرستان که در قرن گذشته که جنگی سخت را بر بریتانیای قدرتمند تحمیل کرده بود، دهه هاست در خودمختاری بزرگترین چالش امنیتی برای حکومت اسلام آباد هستند که این کشور با عملیات های نظامی درصدد اخراج و کسب زمین های آنان هستند و در مقابل حکومت افغانستان به چنین سیاستی به مانند فرصتی برای افزایش جمعیت قوم پشتون و تشکیل کشوری پشتونیزم نگاه می کند.

بنیادگرایی و شورش مهم ترین خصیصه های این اقوام همیشه ناسازگار است و با وجود نفوذ بالای طالبان میان آنان، بزرگترین خطر برای امنیت افغانستان است در بازی خطرناک حکومت است که دود آن تنها به چشم مردم می رود.

اما انحصار طلبی و منافع قومیت برای راس قدرت و حلقه اطرافیان ارگ چنان از اهمیت بالای برخوردار می باشد که چشم خود را بر جان میلیون ها مردم افغانستان و جنایات و خطر بازگشت دوباره افراط گری بسته است.

در این میان با وجودی که هفت هزار مهاجر وزیرستان همچنان خود را از آن پاکستان می دانند، هزاران هزار پاکستانی اخراج شده در سیاست دوگانه پاکستان در خاک کشور حضور دارند که دیگر خواهان بازگشت به این کشور هستند، زیرا از سوی حکومت افغانستان برای آنان هم امکانات زندگی محیاست و هم زمین و امنیت.

در حالی چنین اقداماتی صورت می گیرد که جنگ گسترده در معامله و ضعف حکومت، بیش از یک میلیون بی جاشده داخلی، میلیون ها مهاجر اخراج شده از پاکستان، ایران و اروپا کشور را در بحرانی انسانی فرو برده و مردم بدون سرپناه و آذوغه در سرمای زمستان با مرگ روبه رو هستند.

حال همچنان قبایل وزیرستان از سوی پاکستان رانده می شود و افغانستان با آغوش باز ولایت ها را در اختیار آنان قرار می دهد و طالبان با استفاده از حمایت آنان هم منابع مالی دارند و هم نیروهای انسانی که بر مبنای افراط گرایی پرورش یافته اند.

جنگ افغانستان نه از بیرون مرزها بلکه از درون حکومت و با تنگ نظری دولتمردان این کشور چنین شعله ور شده و هر روز از مردم قربانی می گیرد و چه بسیار هراس افکنانی که در حمایت ارگ هم خانه دارند و هم امنیت و میلیون ها مردمی که در آتش افراط گری و معامله در هراس مرگ هستند.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید