امروز مصادف با سه شنبه, 1 میزان , 1399 , Tuesday, 22 September , 2020
کد مطلب : 6654 , ,
+
-

افغانستان و بحران فزاینده جنگ و فساد

زمان انتشار : دوشنبه, 30 ژانویه , 2017 , بخش : مقاله

افغانستان در حال حاضر تنها با بحران نا امني مواجه نيست. پديده فساد و قاچاق مواد مخدر نيز اين کشور را با بحران هاي پيش بيني ناشده اي روبرو کرده است. در مسايل امنيتي ما با تروريسم و گروه هاي حامي تروريسم در کشور مواجه مي باشيم که کاملا مشخص و شناخته شده اند. آنها در مناطق تحت تصرف خود شان زندگي مي کنند و به صورت علني عليه نيروهاي امنيتي مي جنگند؛ اما در مسأله فساد و مافياي مواد مخدر قضيه فرق مي کند. ما در اينجا با طيف وسيعي از افراد و اشخاصي بر مي خوريم که در ميان مردم زندگي مي کنند و با مردم رابطه دارند و يا در يک منصب و مقام بالاي حکومتي ايفاي وظيفه مي کنند، ولي در عين حال دستش به فساد و قاچاق مواد مخدر آلوده اند. اين گونه افراد دو چهره دارند، چهره ظاهري که اخلاق، منش و رفتار او را در ميان مردم نشان مي دهد. رويه باطني يا واقعي که از ارتباط پيچيده و مستحکم اين افراد با گروه هاي مافيايي حکايت دارد.

خطر اين افراد نسبت به گروه هاي تروريستي به مراتب بيشتر است. حلقات مافيايي و فساد در عين حالي که به ناامني در کشور دامن مي زنند و به آن ابعاد گسترده تري مي دهند؛ زيربناهاي اقتصادي و توسعه در کشور را از بين مي برد و روند پيشرفت را متوقف و يا با کندي روبرو مي سازد.

مبارزه با اين گروه نيز مشکل تر از مبارزه با گروه هاي هراس افگن مي باشد. اعضاي اين گروه از آنجا که جرم شان پنهان مي مانند و اغلب داراي وجهه سياسي و اجتماعي نيز مي باشد، برخورد قضايي با آنها موانع و عکس العمل هاي را در جامعه به وجود مي آورد. علاوه بر آن اين حلقات به صورت زنجيره اي عمل مي کنند و در تمامي ادارات و پست هاي کليدي حضور و نفوذ دارند و مي توانند از طريق آنها مشکلات شان را حل کنند و يا حکومت و مقامات قضايي را با چالش جدي مواجه سازند.

در يک و نيم دهه گذشته، حکومتداري به شدت ضعيف زمينه رشد و پرورش گروه هاي فساد در کشور را فراهم کرد. با آن که پيش از آن نيز اين اشخاص در غيبت قانون و قضا از سرمايه هاي ملي هر طوري توانسته بودند، بهره برده بودند؛ اما با تشکيل حکومت انتظار آن بود که جلوي سؤ استفاده آنها گرفته شود و کم کم بستر براي قانون گرايي و حاکميت قانون در کشور فراهم گردد. ولي شرايط طوري رقم خورد که افراد فاسد و سود جو بجاي اين که به حاشيه رانده شوند؛ در متن تحولات و تصميم سازي هاي ملي قرار گرفتند.

حال اگر اراده جدي براي از ميان بردن فساد شکل نمي گيرد و اگر با گروه هاي مافيايي مبارزه صورت نمي گيرد، دليلش اين است که اين گروه ها در حلقه تصميم گيرندگان و سياست سازان کشور نفوذ کرده و اراده آنها را تحت تأثير قرار داده اند.

اکنون تروريسم، مواد مخدر و فساد با هم شاهرگ حياتي مردم افغانستان را قطع مي کنند. اين سه پديده به شدت با يکديگر گره خورده اند و به گونه سيستماتيک با يکديگر تعامل دارند و همديگر را در برابر آسيب ها و چالش هاي احتمالي حمايت مي کنند. به اين خاطر مبارزه با فساد با مبارزه با تروريسم و مافياي مواد مخدر گره خورده است و حکومت در صورتي مي تواند براين پديده هاي شوم فايق آيد که همزمان در هر سه جبهه مبارزه پيگير و جدي داشته باشد.

عوامل فساد را بايستي در درون حکومت و بخصوص در سطوح بالاي اداري جستجو کرد. محاکمه يک مأمور پايين رتبه که پنجاه هزار افغاني رشوه گرفته نمي تواند، جديت اين مبارزه را توجيه کند. مافياي اقتصادي نيز توسط همين افراد و اشخاص حمايت مي شوند. همه مي دانند که اين افراد در لايه هاي پايين جامعه قرار ندارند؛ بلکه از بالاي هرم سياسي کارهاي غير قانوني شان را سازماندهي مي کنند.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید