امروز مصادف با پنج شنبه, 3 میزان , 1399 , Thursday, 24 September , 2020
کد مطلب : 8433 , ,
+
-

رابطه حزب اسلامی و طالبان و پرسش های ممکن

زمان انتشار : سه‌شنبه, 16 می , 2017 , بخش : مقاله

حزب اسلامي تاييد کرده است که با گروه طالبان به منظور تشويق آن ها براي پيوستن به پروسه صلح ارتباط دارد. در خبرنامه اي که از سوي سخنگوي اين حزب به رسانه ها رسيده است گفته شده که حزب اسلامي مانند گذشته با طالبان ارتباط دارد ولي اين ارتباط به خاطر پيشرفت در پروسه صلح و تشويق طالبان براي پيوستن به اين پروسه است.  در اعلاميه مطبوعاتي حزب اسلامي نوع رابطه و اينکه با کدام بخش از طالبان در ارتباط است، اشاره اي نشده است. تنها گفته شده است که با دفتر قطر طالبان ارتباط ندارد و تاييد کرده است که با طالبان حاضر در افغانستان ارتباط ها وجود دارد.
از سوي ديگر طالبان هرگونه ارتباط با حزب اسلامي را رد کرده و سخنگوي آن گفته است که هيچ رابطه اي بين اين گروه و حزب اسلامي وجود نداشته است. قبلا نيز وقتي گلبدين حکمتيار در ارگ رياست جمهوري به تاسي از حامد کرزي طالبان را برادر خطاب کرد، طالبان در جواب او و همه کساني را که ادعاي برادري با طالبان را دارند، بزدل و ترسو خواند و اين گونه ادعا را شيطنت آميز توصيف کرده بود. چنين ادعايي از سوي حزب اسلامي و آن گونه پاسخ دريافت کردن از سوي طالبان، بر ابهامات رابطه اين حزب و طالبان مي افزايد و پرسش هاي بسياري را به وجود مي آورد.
البته ابهام ها تازگي ندارد. بلکه در سال هاي گذشته نيز در بسياري از مناطق افغانستان افراد حزب اسلامي همراه با طالبان و يا به نام طالبان در برابر نيروهاي امنيتي افغانستان جنگيده اند و حتي در مواردي حمله بر افراد و اقشار مختلف مردم و نيروهاي امنيتي را نيز به نام حزب اسلامي به عهده گرفته اند. بودوباش رهبر اين حزب در بين طالبان در پاکستان و در داخل افغانستان در طي سال هاي گذشته و عدم بروز هيچ مشکلي ميان اين حزب و طالبان از يک سو نشان دهنده روابط معنادار و عميق حزب اسلامي و طالبان و از سوي ديگر بيانگر ابهام در اين رابطه است. اکنون براي مردم افغانستان اين پرسش بي پاسخ مانده است که واقعا حزب اسلامي در کدام جبهه و در کدام منطقه به نام حزب اسلامي مي جنگيده است که اکنون ليست هزاران نفر نيروهي مسلح خود را به دولت پيش کش مي کند؟ کساني که تحت عنوان افراد حزب اسلامي از زندان هاي افغانستان رها شده اند، چه اقدامات مسلحانه اي را قبلا انجام داده اند و يا چه جرايمي را و عليه چه کساني مرتکب شده بوده اند؟ مشخصا حزب اسلامي با کدام يک از حلقات طالبان و در کجا و در چه سطحي ارتباط دارد؟ آيا اين ارتباطات در چوکات طرزالعمل هاي موجود شوراي عالي صلح است و يا خارج از ساختارهاي رسمي؟ آيا دولت افغانستان و نهادهاي امنيتي از اين ارتباط و نوعيت آن اطلاع دارند يا خير؟ وقتي طالبان رسما هرگونه ارتباط با حزب اسلامي را رد مي کند، چه تضميني براي صحت اين ادعا ها وجود دارد؟ آيا حزب اسلامي از طريق دخيل ساختن برخي از حلقات گروه طالبان به پروسه صلح، به دنبال پروژه سازي و ايجاد مسير جديد در پروسه صلح و شبيه آن چيزي که در زمان حامد کرزي صورت گرفت، است؟ ارتباط حزب اسلامي با طالبان و بخش هايي از آن، چه سودي براي مردم و دولت افغانستان در پي دارد؟ صلاحيت رسمي حزب اسلامي و رهبر آن براي تشويق طالبان براي پيوستن به پروسه صلح چيست و چه کسي آنان را مامور اين کار کرده است؟
موارد فوق بخشي از پرسش هايي است که هر شهروند افغانستان حق دارد از حزب اسلامي که حالا به پروسه صلح پيوسته و به عنوان يک جريان سياسي پاسخگو ظهور کرده است، از آن بپرسد. در زماني که حزب اسلامي به گفته رهبر اين حزب در کوه ها بوده است و عليه نيروهاي امنيتي افغانستان مي جنگيده اند، شايد طرح اين گونه پرسش ها بي معني بود. ولي اکنون که هر روز خبرنامه به رسانه ها ارسال مي کند، نشان مي دهد که اين حزب نيز بايد در برابر گذشته و اقدامات فعلي خود براي افکار عمومي پاسخ دهد. بدون شک حزب اسلامي تنها حزب جهادي است که پرسش ها در طي ساليان دراز در آدرس آن تلنبار شده است. ديگر احزاب جهادي در ساليان گذشته مورد نقدهاي بسيار قرار گرفته و  همواره در معرض پرسش بوده اند. هرچند که هيچوقت آن ها نيز پاسخ هاي روشن براي مردم و افکار عمومي نداشته اند. اما حزب اسلامي تا کنون از اين امکان هم مبرا بوده است و  اکنون وقت آن رسيده است که مورد پرسش قرار گيرد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید