امروز مصادف با پنج شنبه, 3 میزان , 1399 , Thursday, 24 September , 2020
کد مطلب : 8766 , ,
+
-

پروسه کابل؛ اهداف و انتظارات

زمان انتشار : چهارشنبه, 7 ژوئن , 2017 , بخش : مقاله

نشست پروسه کابل براي همکاري در مورد صلح و امنيت، امروز در پايتخت کشور برگزار شده است.اين کنفرانس که به ابتکار و ميزباني دولت افغانستان تدوير يافته، بيش از بيست کشور و سازمان هاي معتبر بين المللي فعال براي صلح و امنيت حضور دارند.
هدف حکومت جمهوري اسلامي افغانستان از برگزاري اين پروسه، تشديد و تسريع تلاشها براي افغانيزه کردن روند امنيت و صلح در کشور و جلب همکاريهاي منطقوي و جهاني براي حمايت از آن مي باشد. جمهوري اسلامي افغانستان معتقد است که براي داشتن يک منطقه با ثبات، امن و مرفه، نياز به افغانستان امن و با ثبات مي باشد و از همين روي، در کنفرانس پيش رو، انتظار مي رود که مقامات و نمايندگان کشورهاي منطقه ي و بين المللي نيز افکار و نظريات خود را به صورت مشترک در مورد مشکلاتي را که مانع ثبات و همکاري در منطقه مي گردد، مطرح نمايند و تعهدات خود را به مسوليت پذيري در اين مهم ابراز نمايند.
اهداف کنفرانس پروسه کابل براي صلح و امنيت
در کنفرانس پروسه کابل، اهداف ذيل از طرف ملت و دولت جمهوري اسلامي افغانستان دنبال مي شود:
1- افغانيزه کردن مديريت پروسه صلح و امنيت درکشور
2- ايجاد يک چتر فراگير براي صلح از طريق سهيم ساختن کشورهاي همسايه و منطقه و جامعه جهاني در امر تامين صلح وثبات
3- اتخاذ راهکارهاي سياسي براي رسيدن به صلح و ثبات در کشور و منطقه
4- تاکيد افغانستان بر روابط واقعي دولت با دولت در اصول سياست خارجي خود و درخواست مجدد از کشورهاي ديگر براي اتخاذ اين سياست در تعامل خويش با افغانستان
5- ايجاد چتر واحد براي تمام فعاليت هاي که در راستاي ايجاد صلح و ثبات افغانستان صورت مي گيرد
محتويات کنفرانس پروسه کابل
بدون ترديد، منازعه افغانستان داراي ابعاد فراتر از منازعات داخلي است و به همين خاطر هم رسيدن به صلح و ثبات در کشور، هر روز پچيده و دشوار تر مي شود. تقويت، گسترش و استمرار جنگ و فعاليت هاي تروريستي در کشورما، متاسفانه ريشه درتضاد ميان خواسته ها و رفتار بازيگران منطقه ي و بين المللي دارد و تازمانيکه اين تضاد ها وجود داشته باشد، بي ثباتي همچنان دامنگير افغانستان و منطقه خواهد بود.
براي آوردن ثبات در افغانستان و منطقه نخست لازم است اين نگرش به وجود بيايد که افغانستان با ثبات و ارام، به مراتب مفيد و موثرتر است براي منطقه تا افغانستان جنگ زده و درگير جنگ.
با توجه به نکات فوق، انتظار مي رود اهم مسايل مورد در اين کنفرانس موضوعات ذيل باشد:
1- تشويق کشورهاي منطقه و جامعه بين المللي براي مشارکت و تعامل مثبت در مورد ايجاد صلح و ثبات منطقه ي و افزايش همکاريهاي مشترک در حل مشکلات مشترک.
2-  رييس جمهور اسلامي افغانستان در اين کنفرانس،براي جلب همکارهاي منطقه ي در مورد صلح،استراتيژي جديدي را مطرح خواهد کرد که انتظار مي رود درنتيجه آن، براي ايجاد اجماع منطقه ي و بين المللي براي صلح، جان تازه ي دميده شود.
3- افغانستان انتظار دارد که در اين نشست، براي تعيين اهداف عملي جهت تامين امنيت و صلح فرصتي بهتري فراهم گردد و کشورهاي ذيدخل در مسايل افغانستان براي همکاري تعهدات عملي و جدي ارايه نمايند.
4- از سوي ديگر، دولت افغانستان در تلاش است تا به فعاليت هاي پراکنده و مختلفي که در راستاي تامين صلح و ثبات در افغانستان صورت مي گيرد، از طريق پروسه کابل، منسجم شود تا دستاوردهاي بدست آمده بيش از پيش، تلفيق و تحکيم گردد.
5- جهت جلب همکاري هاي درزار مدت براي صلح و ثبات، در اين نشست اعتماد سازي لازم صورت گرفته و مشوق هاي پايدار براي استمرار صلح در کشور ارايه گردد.
6- فعاليت هاي تروريستي و استفاده ابزاري از اين پديده توسط برخي از کشورهاي منطقه ي، چالش بزرگي براي تمام کشورهاي دور و نزديک خلق کرده است. هم اکنون بيش از بيست گروه تروريستي در ساحات خارج از اداره حکومت افغانستان فعاليت دارند که از اين ساحات براي طرح ريزي و انجام عمليات هايشان در افغانستان، منطقه و فراتر از آن استفاده مي کنند. بدون شک، مبارزه با چنين گروه هاي مستلزم همکاري در سطح و منطقه و بين المللي مي باشد و در غير آن نه تنها افغانستان که تمام منطقه و جهان از تبعات آن متاثر خواهند بود. بنابراين، انتظار مي رود که در اين نشست، روي رسيدن به يک راهکار جمعي براي ريشه کن کردن تروريسم، مواد مخدر و ساير تهديدات مشترک، به توافقاتي دست يابد.
نتيجه:
بحران دوامدار که گريبان افغانستان را گرفته است، بر اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي منطقه و جهان صدمات جبران ناپذيري وارد ساخته است؛ هم اکنون کشورهاي منطقه و جهان با تهديدات ناشي از موج خشونت هاي سياسي،تروريسم و جداي طلبي و افراط گرايي روبرهستند که حکومت هاي ملي در اين کشورها را به شدت تهديد مي نمايند. براي رفع اين تهديد،ضروري و فوري است که کشورهاي منطقه ي و جامعه جهاني براي ايجاد يک افغانستان امن و باثبات دست همکاري داده و اقدامات عملي به پيش گيرند.
بدون ترديد همانگونه که نا امني در افغانستان تمام ملت ها و دولت هاي منطقه را متاثرساخته و خواهد ساخت، امنيت و صلح مي تواند به نفع ارامش، رفاه و امنيت تمام منطقه باشد. ثبات و صلح در کشوريکه قلب اسياست، مي تواند منجر به افزايش اعتماد ميان کشورهاي منطقه، توسعه تجارت، تقويت پيوندها و در نهايت رشد ورفاه آسيا و جهان باشد. به همين لحاظ، دولت افغانسان با برگزاري اين نشست، انتظار دارد که براي نيل به صلح و ثبات تحرک جديدي را ايجاد کرده و همکاري منطقه ي و جهاني را در اين راستا به ميان آورد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید