امروز مصادف با سه شنبه, 8 میزان , 1399 , Tuesday, 29 September , 2020
کد مطلب : 8770 , ,
+
-

حکومت بی کفایت و نالایق در تامین امنیت مردم است

زمان انتشار : چهارشنبه, 7 ژوئن , 2017 , بخش : یادداشت

اعتراضات مردم در پیوند به حادثه انفجار چهارشنبه، در مرکز کابل، به خشونت کشانیده شد و با شلیک نیروهای امنیتی تعدادی از مردم جان باخته و یا زخمی شدند. اعتراض ها همچنان ادامه دارد.
عبدالوالی نیازی، عضو مجلس نمایندگان در برنامه «پس از خبر» گفت: آنچه که روز چهارشنبه رخ داد، در کنار ریاست امنیت ملی، در ساحه دیپلمات نشینی افغانستان، در کنار رییس جمهوری و رییس اجرایی افغانستان، برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. دلیل اش این است که رییس امنیت افغانستان، به جای اینکه به دنبال پیدا کردن انتحاری و انفجاری بوده باشد، در سفرهایی به خاطر مسایل صلح با طالبان و مذاکره با طالبان، چین و برخی کشورهای دیگر مصروف است. در حالیکه ما یک جمع کثیری را به نام شورای عالی صلح داریم، آنها باید این مسوولیت را انجام بدهند نه رییس امنیت ملی.

وی افزود: شما می دانید که قوماندانی امنیه کابل، رییس امنیت افغانستان، که آقای استانکزی باشد، و قوماندان گارنیزون کابل، اینها باید جلو چنین حملاتی که یک شهر را مکمل از بین برد، می گرفتند. به همین دلیل می گویم آنچه مسوولیت دولت است، انجام نداده و اینها در انجام مسوولیت شان ناکام هستند. دوم، کسانی که در پی این حادثه به تظاهرات آمده بودند، آنها نیامده بودند که حکومت را از بیخ برکنند. آنها آمده بودند که از حکومت بخواهند که جلو انتحار و انفجار را بگیرد و دیگر فرزندان مردم افغانستان قربانی نشوند. اما حکومت نالایق و بی کفایتی که در راس آن رییس جمهور غنی قرار دارد، یک آدم مریض و بی کفایت و آدمی است که قطعا خودش بحران خلق می کند و یک بحران است برای افغانستان است، به جای اینکه خودش امنیت تظاهر کنندگان را تامین کند، بادیگاردهایش می رود و به جوانان افغانستان شلیک می کند و تعدادی به شهادت می رسد.

نیازی، به حکومت هشدار می دهد که عوامل انتحاری و در کل عوامل کمک به طالبان و تروریستان را پیدا کند و مکافات نماید و افزود: حکومت افغانستان مکلف است که اگر وکیل ، قاضی و یا رییس جمهور ، طالبان را به جایی می رساند، آنها را دستگیر کند. اما متاسفانه در این حکومت اگر کسانی پیدا شوند که واقعیت های عینی جامعه افغانستان را گزارش کنند، علیه آنها توطیه می شود و آنها برکنار می شوند.

نماینده مجلس، با اعتراض به نوع نگرش رییس گارنیزون کابل نسبت به مردم گفت: مطابق با قانون، حکومت افغانستان، مکلف است، امنیت همه شهروندان افغانستان را تامین کند. در این روزها حکومت باید بیشتر توجه می کرد، امنیت ساحه ای را که در آنجا جنازه حمل می شد، می گرفتند و اگر نتوانسته بودند جلو آن حوادث را در سه چهار روز گذشته را بگیرند، این حادثه ای را که امروز رخ داد و باعث شهادت و جراحت صدها هموطن ما شد، جلو آن را می گرفتند. در حالیکه رییس گارنیزون کابل می گوید ما وظایفی مهم تر از این داریم. آیا از جان مردم چیزی مهم تر وجود دارد؟ این نشان می دهد که حکومت افغانستان کفایت لازم برای اداره امور افغانستان ندارد. سه چهار نفری که در کنار رییس جمهور هستند هم، مشوره غلط به رییس جمهور می دهند، ذهن رییس جمهور را خراب می کنند، به جای اینکه تامین امنیت شهروندان افغانستان باشد، به فکر خانه تکانی های قومی هستند.

وی، در خصوص گفته های مردم مبنی بر به گلوله بسته شدنشان بیان داشت: همه تظاهر کنندگان می گویند که آقای گارنیزون مردم را به گلوله بسته است. فیره داران و سربازان خاص رییس جمهور مردم را به گلوله بسته است. اینها چیزهایی است که مردم در روز روشن دیده اند، بین حکومت اشرف غنی و بین خلقی ها که حکومت را به توپ کشانیده اند و افغانستان به بحران رفت، چیست؟ آنها هم کسانی را که تظاهرات می کردند به مرمی می بستند و در هرات بیست و چهارهزار نفر را کشتند، اینها هم همان کار را کرده اند. آنها هم خانه تکانی های قومی را آورده اند، اینها هم خانه تکانی های قومی را آورده اند. افغانستان به یک طبیب حاذق ضرورت دارد که او اشرف غنی نیست.

نیازی، باوری به وعده بررسی این حادثه که رییس جمهور داده است ندارد وگفت: حکومت افغانستان گفته است که در یک هفته این قضیه را بررسی می کند، باید گفت که اگر قضیه شاه شهید، قضیه قل اردو، قضیه وزیر اکبر خان و هزاران قضیه دیگر که شما شاهد آن هستید، اگر بررسی شده باشد و مردم در جریان قرار گرفته باشد، این چند قضیه ای که در سه روز پشت سرهم اتفاق افتاد به بررسی گرفته می شود، اما با این حکومت و با این رییس جمهور افغانستان به بحران می رود.

کد (30)

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید