امروز مصادف با چهارشنبه, 9 میزان , 1399 , Wednesday, 30 September , 2020
کد مطلب : 8904 , ,
+
-

فرصت ها و چالش های انتـخابات آینـده

زمان انتشار : یکشنبه, 18 ژوئن , 2017 , بخش : مقاله

ندای افغانستان – طي هفته هاي اخير نگراني از برگزار نشدن انتخابات يک بار ديگر اوج گرفته است. تا جايي که رييس کميسون مستقل انتخابات هفته گذشته اظهار داشت ه به احتمال قوي انتخابات در سال روان شمسي برگزار نخواهد شد. هم چنين نهادهاي مدني و رسانه ها از برگزار نشدن انتخابات و کند بودن روند اجرايي در کميسون مستقل انتخابات و جنجال هاي موجود ميان اعضاي کميسون بر سر بسياري از موضوعات، ابراز نگراني کرده اند.
اکنون به نظر مي رسد که پروسه انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي ها با چالش هايي مواجه است. در کنار اين چالش ها فرصت هايي نيز فراروي کميسون و حکومت براي برگزاري انتخابات وجود دارد که مي توان به درستي از آن ها بهره جست.
اين نوشته به مهم ترين فرصت ها و چالش هاي فراروي انتخابات مي پردازد و اميد است که باز کردن باب مباحث مربوط به انتخابات عاملي براي سرعت بخشيدن به اين پروسه مهم و سرنوشت ساز باشد.
اصلاح نظام انتخاباتي يکي از تعهدات مهم حکومت وحدت ملي بود. فرايند ناخوشايند اين روند که در گذشته ها با اما و اگرهاي زيادي روبرو گرديد، اصلاحات انتخاباتي اين دور را به يک پروسه پيچيده و زمانگير تبدبل کرد.
گزينش کميشنران انتخاباتي اعم از کميسيون مستقل انتخابات و سمع شکايات انتخاباتي در يک پروسه سخت و دشوار، اما بي سابقه از لابراتوار هاي مختلف گذشت و سرانجام با تاييد مقامات ارشد حکومتي به مرحله پاياني خود رسيد.
ارزيابي ها نشان مي دهد که علي رغم وعده هاي برگزاري انتخابات مجلس نمايندگان و شوراهاي ولسوالي ها در سال جاري، چالش هاي فرا روي انتخابات کماکان به حال باقي است و تاکنون يک بستر مناسب و قابل اطمينان که نگراني و تشويش شهروندان از ناحيه آسيب هاي انتخاباتي و تخطي از اصول انتخابات عادلانه و شفاف را در اين دور از انتخابات به حد اقل آن برساند به وجود نيامده است.
گرچند هيچ دوره اي از انتخابات در گذشته ها هم عاري از نگراني امنيتي نبوده، ولي سرنوشت اين دور از انتخابات با نگراني هاي جدي تر دنبال مي گردد.
روند دموکراتيزه کردن کشور و پروسه هاي ملي که سبب پيشرفت و شکوفايي افغانستان در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، امنيتي و آموزشي مي گردد، هميشه با خشم گروه هاي تروريستي و حاميان بيروني آنان مواجه بوده و با طراحي پلان هاي شوم تخريبي اش در صدد اخلال و در همريزي همه برنامه هاي سازنده در افغانستان بر آمده اند.
عمليات هاي ويرانگر که در ماه هاي اخير توسط طالبان و شبکه شقي و بي رحم حقاني در کابل و شهرهاي ديگر افغانستان راه اندازي گرديد، گواه واضح از نيات شومي است که در پشت اين نوع تحرکات تروريستي نهفته است و نشان مي دهد که بي قراري دشمن در اين دور که ما شاهد يک سلسله اقدامات سازنده و راه اندازي شماري از پروژه هاي بنيادي و توسعه در راستاي بازسازي و اقتصادي در گوشه و کنار کشور خويش از جمله راه اندازي پروسه انتخابات هستيم بيش از هر وقت ديگر قابل پيشبيني است.
از جمله مولفه هايي که در شفافيت انتخابات از تاثيرات بسيار بالايي برخوردار است راه اندازي پروسه توزيع تذکره و شناسنامه هاي الکترونيکي براي شهروندان افغانستان است. نبود يک سند معتبر ملي جهت اشتراک در پروسه هايي چون انتخابات و مشارکت همگاني يک صدمه و آسيب کلان در راستاي نظام سازي و تقويت پايه هاي دموکراسي در کشور تلقي مي گردد، چيزي که باري از تجربه هاي ناکام از گذشته را نيز با خود دارد؛ اما با گذشت هر روز، فرصت زماني براي برگزاري يک انتخابات سالم و همه شمول به سرعت تنگ تر مي گردد و حدس و گمانه هاي تاخير لحظه به لحظه قوت بيشتر مي گيرد.
توزيع کارت هاي انتخاباتي به قيمت ميليون ها دالر در هر مرحله از انتخابات يک اقدام خامي بود که هم امکانات پولي انتخابات را ضايع کرد و هم به روند شفاف سازي انتخابات کمک در خور توجهي ننمود و هيچ تضميني هم براي حفظ آن به دست شهروندان راي د هنده به وجود نياورد که در امر مراقبت از آن مسووليت پذير گردند. شايد به همين دلايل بود که حکومت وحدت ملي در نظر گرفت تا با توزيع شناسنامه هاي برقي از اقدامات موقتي که ضياع بيشتر امکانات پولي را هم به همراه دارد جلوگيري و  عمليه انتخابات را بر بنياد يک اصل اساسي که در آن جعل و تقلب چانس نفوذ نداشته باشد استوار و از حقوق شهروندان تا حد امکان دفاع نمايد، اما ديده مي شود که اين روند هم از آسيب به دور نمانده و کم کم فرصت هاي کاري و تکميلي اش تا زمان انتخابات را از دست مي دهد و آنچه در اين مرحله از انتخابات انتطارش مي رفت احتمالا بر آورده نخواهد شد.
بگو مگوهايي که اين روزها ميان حکومت و کميسيون مستقل انتخابات جريان دارد نوعي تزلزل در برگزاري انتخابات به موقع را به شکلي نشان مي دهد. حکومت مي گويد که تقويم انتخاباتي هرچه زودتر از سوي کميسيون انتخابات ترتيب و اعلام گردد، اما کميسيون انتخابات، نا امني هاي فزاينده و نبود بودجه انتخاباتي را از دلايل اصلي براي برگزاري به موقع انتخابات ولسي جرگه و شوراهاي ولسوالي ها مي داند.
در پهلوي بروز يک سلسله تشنجات سياسي و اختلافات گروهي، در خواست تاخير انتخابات از طرف اکثريت قريب به اتفاق اعضاي شوراي ملي و همچنان دوام کار اين شورا به صورت غير قانوني از چالش هاي د يگري است که سرنوشت انتخابات در سال جاري را با ابهام بيشتر روبرو ساخته است.
حکومت بايد با هماهنگي با کميسيون مستقل انتخابات و همچنان با هماهنگي با نهادهاي بين المللي کمک کننده به پروسه انتخابات و ارزيابي چالش هاي فرا روي انتخابات تلاش کند تا با ابهام زدايي از سرنوشت انتخابات، تشويش و نگراني هم کانديدان احتمالي و هم مردم افغانستان را نقطه پايان بخشيده و مواضع خود را واضحا اعلام نمايد.
شرايط اقليمي افغانستان فرصت کمتري براي تدوير انتخابات را پيش بيني مي کند چرا که تا فصل سرما و آغاز برفباري ها و  يخبندان شايد بيشتر از شش ماه ديگر باقي نمانده باشد و اگر در اين فرصت ، تدابير همه جانبه براي برگزاري انتخابات سرتاسري وشفاف مجلس نمايندگان و شوراهاي ولسوالي ها اتخاذ مي گردد هم بايد ابلاغ گردد و اگر اين شرايط با دشواري ها همراه مي گردد بايد همه آن با مردم شريک ساخته شود؛ وگرنه حدس و حديث ها به يک گفتمان جنجالي و اعتراضات تند مبدل خواهد شد. 

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید