امروز مصادف با پنج شنبه, 10 میزان , 1399 , Thursday, 1 October , 2020
کد مطلب : 9143 , ,
+
-

مطالبات حکومت، واقعیت های افغانستان و تصمامیم وزرای دفاع ناتو

زمان انتشار : پنج‌شنبه, 6 جولای , 2017 , بخش : مقاله

در اجلاس وزراي دفاع ناتو در بروکسل، بار ديگر به حمايت دوام دار از افغانستان تاکيد شد.سر منشي اين سازمان در يک کنفرانس خبري پس از ختم کنفرانس وزراي دفاع اعلان کرد که اعضاي ناتو در حمايت از افغانستان متحد و متعهد هستند و اجازه نمي دهند که بار ديگر افغانستان به لانه تروريسم جهاني مبدل شود.
از طرف ديگر، در اين نشست، وزير دفاع ايالات متحده امريکا، خروج نيروهاي خارجي از افغانستان در سال 2014 را شتاب زده خواند و بر اعزام مجدد نيروهاي امريکايي و ناتو به افغانستان تاکيد کرد. البته تصميم بر اعزام نيروهاي بيشتر به افغانستان با وجود که مورد استقبال زيادي در داخل و بيرون از افغانستان قرار گرفت، نگراني ها و تاملاتي را نيز بر انگيخته است. بعضي از کشورهاي همسايه افغانستان، اعزام نيروهاي بيشتر را غير ضروري و ناموثر خواندند.
تصاميم وزراي دفاع ناتو در بروکسل اما با استقبال حکومت افغانستان نيز روبرو شد. افغانستان بارها از ايالات متحده و ناتو خواسته بود که نقش نيروهاي تازه بايد آموزشي و حمايوي باشد و تمرکز و توجه اين کشورها به تجهيز و تمويل نيازمنديهاي نيروهاي امنيتي افغان.
اکنون به نظر مي رسد که تمام ملاحظات و پيشنهادات افغانستان در اجلاس اخير وزراي دفاع ناتو در نظر گرفته شده و حتي سرمنشي ناتو از پاکستان نيز خواسته است که پناهگاه هاي امن تروريستان را در خاک خود هدف قرار دهد.
مطالبات حکومت وحدت ملي و انعکاس آن در اجلاس بروکسل
حکومت افغانستان در کنار اينکه خواهان حمايت جامعه جهاني از افغانستان در جنگ عليه تروريسم جهاني مي باشد، معتقد است که اعزام نيروهاي نظامي به جبهات جنگ، نمي تواند مشکلات امنيتي اين کشور را خاتمه بدهد؛ به باور حکومت وحدت ملي، حمايت از اموزش و تجهيز نيروهاي امنيتي افغانستان از طرفي و اعمال فشار سياسي بر دولت هاي حامي تروريسم، هدف قرار دادن منابع و پايگاه هاي تروريسم در ورايي مرزهاي افغانستان از سوي ديگر، کليد پيروز در اين جنگ مي باشد.
طبق معلومات ارايه شده به رسانه ها، افزايش نيروهاي کماندو، تجهيز و تمويل قواي هوايي و نابود کردن پايگاه هاي تروريستان در بيرون از خاک افغانستان، از پيشنهادات حکومت وحدت ملي به ايالات متحده آمريکا و اعضاي سازمان ناتو بوده است.
هرچند تعداد نيروهاي نظامي توافق شده ميان اعضاي ناتو براي اعزام به افغانستان هنوز معلوم نيست و از طرف ديگر هم، اعزام اين نيروها به پس از زمان اعلان استراتيژي ايالات متحده امريکا منوط شده است، اما ناتو تاکيد کرده اين نيروها صرف به منظور مشوره، اموزش و تقويت ظرفيت ها و مهارت هاي نيروهاي امنيتي افغانستان فرستاده مي شود و درکنار اين، به تقويت نيروهاي هوايي، افزايش کمي و کيفي قطعات خاص نيروهاي امنيتي -مطابق با پلان چهارساله امنيتي- افغانستان پرداخته مي شود که مطابق با جدول مطالبات حکومت وحدت ملي مي باشد.
واقعيت هاي افغانستان و تصميم ناتو
امروزه اين نظريه که توسل به راه حل نظامي به تنهايي براي ختم چالش هاي امنيتي افغانستان بسنده نيست، طرفداران زيادي در داخل و بيرون از افغانستان دارد. اتخاذ راهکار چند بعدي به منظور حل مشکلات چند بعدي در افغانستان امر حتمي است اما نبايد فراموش کرد که براي تامين امنيت دوام دار و دفاع از افغانستان، به نيروهاي امنيتي ورزيده، مجهز و منسجم نيز ضرورت مبرم وجود دارد.
از طرف ديگر، يک نيم دهه گذشته، به علاوه واقعيت هاي تاريخي افغانستان نيز نشان ميدهند که حضور نيروهاي خارجي نمي تواند گره مشکلات را باز کند. به همين دليل، نيازاست که افغانستان مستقلانه مسوليت دفاع از خود را به دوش بگيرد و جامعه جهاني قويا از آن پشتباني کنند. حکومت افغانستان درک کرده است که حضور بيشتر نيروهاي خارجي و استمرار اين حضور ممکن است با ابهامات و حساسيت هاي منطقوي مواجه شود و اين رو، تاکيد دارد که با وجود دادن قربان هاي فراوان، اما مصمم مي باشد که مسوليت هاي خود را خودش انجام بدهد.
در بعد سياسي، افغانستان تلاشهاي وسيعي را به راه انداخته است تا جامعه جهاني مخصوصا کشورهاي همسايه و منطقه ماهيت جنگ، ابعاد و اهداف آن را در افغانستان درک کنند و براي ريشه کن کردن اين تهديدات، مشترکا با افغانستان يک جا کار و پيکار نمايند.
چشم انداز امنيت و جنگ عليه تروريسم در افغانستان
وضعيت امنيتي در افغانستان خطرناک است و بيش از بيست گروه تروريستي به شمول مخالفان مسلح داخلي براي برهم زدن نظم وايجاد آشوب به شدت فعال و دست به کار هستند. تعداد تلفات شهروندان ملکي ونيروهاي نظامي افغانستان رو به افزايش است و دشمنان در ماه هاي اخير، روش و تاکتيک جنگ را نيز تغيير داده اند؛ درهم شکستاندن امنيت رواني جامعه، حمله به شهروندان در شهرها، از بين بردن اعتماد و رابطه ميان دولت و ملت، فروپاشي نظم و اعتماد، بخشي از اين تاکتيک هاي نو است.
در اين ميان، مقاومت نيروهاي امنيتي افغانستان و جان فشاني آنها نيز مثال زدني هست؛ نيروهاي قطعات خاص امسال و سالهاي گذشته، دستاوردهاي درخشاني داشته اند و همواره جبهات جنگ را به سود حاکميت دولتي تغيير داده است. قواي هوايي افغانستان نيز علارغم برخورداري از تجهيزات ناکافي، همواره خطوط نبرد را زير ضربات موثر قرار داده و مانع پيشروي تروريستان در مناطق مختلف شده اند.
پلان امنيتي چهار ساله افغانستان در جريان تطبيق قرار دارد و با تکميل مدت زمان آن، شاهد تغييرات قابل قبول در نهادهاي امنيتي خواهيم بود. در اين کنار اينها، جامعه جهاني نيز از ارسال امکانات و تجهيزان بيشتر به نيروهاي هوايي و حمايت از افزايش کمي و کيفي قطعات کماندو خبر داده اند. رهبران حکومت نيز به شدت بيشتر از هر زماني ديگري دست به کار شده اند و به دنبال ايجاد يک اجماع سياسي هستند.
بنابراين، باتوجه به اقدامات صورت گرفته و در حال انجام در داخل کشور و نيز تداوم حمايت هاي بين المللي از افغانستان، به نظر مي رسد که درآينده نزديک، چشم انداز امنيتي اميد بخش به نظر مي رسد و تصور مي شود که اوضاع امنيتي به شکل تدريجي رو به بهبود باشد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید