امروز مصادف با سه شنبه, 8 میزان , 1399 , Tuesday, 29 September , 2020
کد مطلب : 9259 , ,
+
-

آیا آمریکا رفتارش در برابر پاکستان تغییر خواهد کرد؟

زمان انتشار : شنبه, 15 جولای , 2017 , بخش : یادداشت

جایگاه پاکستان برای آمریکا
پاکستان در منطقه نه تنها به عنوان یکی از متحدین نزدیک و راهبردی آمریکا به شما می رود که ایالات متحده دیگر آلترنتیف یا بدیل برای یارگیری منطقه یی به عوض پاکستان در جنوب آسیا برای نفوذ به آسیایی میانه و سیاست سد روسیه ندارد. در یک بررسی می تواند روشن ساخت که آمریکا با عنایت بر اهداف فراتر از افغانستان بدنبال اهداف دراز مدت خویش برای مهار روسیه مبنی بر عدم اشراف بر موقعیت ژیوپلتیک افغانستان است. تنش میان چین و آمریکا در خصوص تایوان و چالش از بهر بدست گرفتن مدیریت اقتصاد بین الملل و چالش و تنش میان واشنگتن و تهران، آمریکا را وادار به حضور دراز مدت در افغانستان می کند.

انارشیسم بین المللی و اصل خود یاری
از دیگر سو، بر بنیاد نگرش های آکادمیک؛ انارشیسم در نظام بین الملل حاکم است این مسئله نشانگر این است که دولت مقتدر و مسلط در سطح جهانی وجود ندارد که دولت های خاطی را توبیخ کند و با اعمال مجازات آنان را وادار به دست برداشتن از بی ثباتی و نقض صلح در منطقه کند.بنابرین دولت ها با الهام از نظریه های رئالیستان بدنبال منافع خویش اند و خواستن از دولت دیگر برای توبیخ دیگری و استقرار صلح،منطق سیاسی ندارد.دولت ها باید خود قدرت ملی خویش را افزایش دهند و برای از میان برداشتن تهدید دشمن و همسایه ها خود دست به اقدام زند.دولت افغانستان در حالی که به عنوان یک بازیگر منفعل در کنش و واکنش های بین المللی و منطقه یی رفتار می کند؛دشوار است که آمریکا را وادار کند تا بر پاکستان فشار وارد کند و رفتارش را تغییر دهد.

سفر مشاور امنیت ملی به پاکستان
از دیگر سو،اکنون حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی کشور در جرمنی به سر می برد و قرار است به افغانستان برگردد. سپس او به پاکستان سفر خواهد و با مقام های ارشد این کشور دیدار و بر محور یک سری مسائیل مهم از آن میان مبارزه با تروریسم،تنش زدایی و همکاری های استخباراتی و کشفی که پیش از این میان چین، افغانستان و پاکستان به تفاهم رسیده بودند، گفتگو خواهد کرد.پس از آن سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی نواز شریف به افغانستان خواهد آمد و دعوت نخست وزیر پاکستان را به کاخ اسلام آباد خواهد برد.
در نهایت با سفر نخست وزیر پاکستان به افغانستان، از میزان تنش ها میان دو کشور کاسته شده و آمریکا با بهبود روابط میان دو کشور از فشار وارد کردن بر این کشور دست بر خواهد داشت.

منافع ملی هادی راهبردی نظامی و الویت ملی
شاید شما نیز با من موافق باشید که هر بازیگر برای تدوین ستراتژی ملی، بویژه ستراتژی نظامی که در سطح فراملی برای کشور دیگری باشد؛ هر اقدام و تصمیم گیری خویش را مبتنی بر منافع ملی آن دولت تعریف و تدوین می کند.اکنون ایالات متحده نیز از آنجا از سال های 1979 با افغانستان روابط و همکاری داشته است، در پی تامین منافع خویش بوده است.
خروج ارتش سرخ و فراموشی افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا، نشانگر بی توجهی آمریکا در زمان تامین منافع به دیگر کشور ها است. اکنون نیز آمریکا در راهبرد نوینش در پی تامین منافع این کشور است.

یک نکته که بسیاری از تحلیل گران بدان توجه دارند اراده جدی ترمپ برای نابود گروهک های تروریستی و رادیکال در منطقه می باشد؛ اما باید توجه داشت که ترمپ در زمان تحلیفش هر اقدام و ابتکاری را برای آمریکا پیوند داد و تاکید کرد که دیگر زمان توجه به دیگری گذشته است.بر بنیاد این نگرش، تروریستان که به سود آمریکا در جنوب آسیا و آسیایی میانه فعالیت کنند؛ آمریکا نه تنها آنان را نابود نخواهد کرد بل از آنان حمایت نیز می کند.ترمپ هرچیز را برای آمریکا می نگرد نه برای پاکستان و افغانستان. پس به همان اصل حاکم بر روابط بین الملل بر می گردیم که هر دولتی برای تامین منافعش، باید خود تلاش ورزد.

راهبرد جدید آمریکا
آمریکا با حضور گسترده و هزینه های هنگفت در جریان بیش از یک دهه و نیم،جنگ در افغانستان را همانند جنگ در خاور میانه باخته است و از بازی حاکم مبتنی بر معادله باخت باخت نبرد در جنوب آسیا که به عنوان معبر برای آسیایی میانه و تهدید برای ایران به شمار می رود هراس دارد و در پی کنترل و اشراف بر جنگ است نه پایان بحران در منطقه و افغانستان. ترامپ در راهبردی جدیدش با توجه به رایزنی ها با جیمز متیس وزیردفاع، مک ماستر مشاور امنیت ملی و برخی دیگر؛ بر کنترل نبرد در افغانسان و اشراف برای تصمیم گیری در خصوص مدیریت بحران در جنوب، آسیا و آسیایی میانه تصمیم خواهد گرفت نه در زمینه ای فشار وارد کردن بر پاکستان یا دست کم تغییر رفتار در برابر پاکستان. اگر تغییر هم ایجاد گردد، واکنشی و مبتنی بر رویکرد فریبنده خواهد بود نه دراز مدت و از بهر پایان بی ثباتی در منطقه.

مبصر معروف

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید