امروز مصادف با دوشنبه, 31 سنبله , 1399 , Monday, 21 September , 2020
کد مطلب : 945 , ,
+
-

مظلومیت عاشورا در افغانستان

زمان انتشار : جمعه, 23 اکتبر , 2015 , بخش : مقاله

عاشورا

دیرزمانی نمی گذرد از روزهایی که کسانی شمشیر جهاد و تفنگ های مقاومت و قیام به دست گرفتند و مدعی شدند که نه کمونیست را تاب می آورند و نه بنیادگرایی افراطی را؛ اما در حین شعارهای خوش رنگ و لعاب خود گرفتار کبر و غرور و قدرت طلبی شدند و وانهادند.

باز هم به عاشورا رسیدیم عاشورایی که نه در کشوری با اقلیت پذیرفته شده اهل سنت و نه با اقلیت پذیرفته شده اهل تشیع بلکه همواره شاهد جنگ و جدال بر سر دین و مذهب و قوم و کفر و تروریسم بوده است.

بازهم به عاشورا رسیدیم عاشورایی که هیچ یک از طرفین دعوی و هیچ یک از جوانب حاضر در جامعه رنگ و بوی عاشورایی و حسینی نمی دهند؛ نه سران احزاب نه جنگ سالاران نه ارگ نشینان غرب زده نه طالبان بالا شده بر کوه ها نه مدعیان حقوق بشر و نه دانشجویان دانشگاه ها.

باز هم به عاشورایی رسیدیم که نذر و نیاز برای امام حسین و برای پاسداران حقیقی اسلام ناب، همراه با تبلیغات و خودنمایی های اقتصادی و اجتماعی و ترفندهای سیاسی … شد و در نتیجه کمترین تاثیر را از قیام حسین و 72 یار با وفایش برای مردم ملکی اعم از زنان و خردسالان بر جای گذاشت.

1435 سال از اولین محرمی که حرام شد گذشت اما هنوز جنگ و خونریزی و فتنه و نفاق و برادرکشی و مسلمان کشی در خون افغانستان و افغانستانی ها جریان دارد. کشوری که در طول این چنددهه و چندین ساله جز اسلام هراسی و نمادی از خشونت علیه زنان چیزی برای عرضه در جهان نداشته است.

آشوب در دانشگاه کابل در سال های اخیر بر سر سنی مذهب یا شیعی بودن میان نسلی که خود را فارغ از تعصبات و تنگ نظری های پدران خود می دانند نشان داد که خون جنگ داخلی و برادرکشی به بهانه قومیت و نژاد همچنان در این خاک باقی است و اعراب، همسایگان مداخله گر و منفعت طلب، غرب و استکبار جهانی زهری به رگ های این مردمان تزریق کرده اند که تا نسل ها بعد جریان خواهد داشت.

1435 سال از اولین تعاریف آزادگی و دین داری گذشت اما ما همچنان اندر خم یک کوچه ایم؛ رییس جمهور مان همچنان در اندیشه حمایت از کوچی ها و مخالفان مسلح، وزیر دفاع مان همچنان در پی جلب نظر استخبارات بیگانه برای کسب چوکی، رییس اجرایی مان همچنان در سراشیبی اعطای امتیاز به حامیان انتخاباتی اش و مردم ملکی مان همچنان در صف سقوط خانه و کاشانه و تجاوز به ناموس شان و سربریده شدن دسته جمعی جوانانشان… هیهات من الذلة!

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید