امروز مصادف با پنج شنبه, 10 میزان , 1399 , Thursday, 1 October , 2020
کد مطلب : 9697 , ,
+
-

سين کيانگ؛ هسته راه ابريشم (سفرنامه چين)

زمان انتشار : سه‌شنبه, 22 آگوست , 2017 , بخش : مقاله

قسمت دوم
اشاره:
چندي قبل استاد سرور دانش معاون دوم رييس جمهور به دعوت رسمي مقامات چينايي به ايالت سين کيانگ آن کشور سفر چند روزه اي داشت. در اين سفر علاوه بر سفير افغانستان و تعدادي از مسولان افغاني، سلطان احمد بهين يکي از ديپلمات هاي با سابقه و سفير پيشين کشور در چين و از مسولان فعلي وزارت امور خارجه کشور، معاون رييس جمهور را همراهي مي کرد.
وي سفرنامه اي با رويکرد فرهنگي و تاريخي از اين سفر به نگارش در آورده است که حاوي نکات ارزشمند و به يادماندني است. اکنون بعد از چند هفته اين سفرنامه جهت نشر به اداره روزنامه افغانستان ما رسيده است. ما ضمن قدرداني از جناب آقاي بهين و آرزوي موفقيت براي شان، آن را براي خوانندگان و مخاطبان روزنامه در چند قسمت به نشر مي سپاريم.
اين نکته نيز قابل يادآوري است که رخدادهاي رسمي سفر در اين سفرنامه کمتر آمده است و بيشتر تجارب شخصي نويسنده در آن انعکاس يافته است.  اينک قسمت دوم ارايه مي گردد:
ارومچي؛ هسته يک راه يک کمربند
در سال هاي اخير رشد ارومچي چشم گير بوده است. سه ترمينال ميدان هوايي اين ايالت را به چهل مسير  بين المللي و يکصد مسير داخلي وصل کرده است. کار اعمار ميتروي زيرزميني آغاز شده و ريل سريع که همين امسال افتتاح شده مسافت زميني ارومچي _ بيجنيگ را که پنجاه ساعت بود به هژده ساعت تقليل داده است و قرار است تا با اعمار خط مستقيم به بيکنگ اين زمان فقط به ده ساعت برسد. اکنون اين ايالت، که تا يک دهه قبل عقب افتاده ترين سرزمين چين به حساب مي آمد، مرکز نمايشگاه بين المللي يورو_اسيا است که صدها کمپني چينايي و خارجي را گردهم مي آورد. نمايشگاه کاشغر، محل گردهمايي تجار و کمپني هاي آسياي ميانه است.
سين کيانگ اکنون به يکي از سه دروازه چين به جهان تبديل شده است. شانگهاي با نيويارک همسويي مي کند. و مرکز تجارت جهاني مي شود. کونمنگ  دروازه جنوب آسيا است و سنگيانگ لقب هسته  راه ابريشم را کسب کرده است. راه ابريشم، نظريه که در سال 2013 توسط شي جين پينگ رهبر چين در بيانه اش در پوهنتون نظر بايف در استانه اعلام شد، اينک به واقعيت مبدل مي گردد. اين طرح با سرمايه چهل مليارد دالري و به حمايت بانک انکشافي آسيايي با سرمايه يکصد ميليارد دالري و ده ها با نک حمايوي و نهاد هاي ديگر مالي- صنعتي چيني، جمهوري مردم چين را به مرکز جهان مبدل مي کنند، که راه هاي زميني و هوايي از آن آغاز و به سراسر جهان کشيده مي شود.
اگر زماني چين مرکز جهان ناميده مي شد که قوه کشش جهان را بسوي خود فکر مي کرد،. اکنون مرکزثقل جهان  است که راه هاي مختلف از آن آغاز و به جهان کشيده ميشود.
در چنين يک پروژه بزرگ وجود دارد که سين کيانگ هسته آن ميباشد. که شمال و جنوب آسياي  را بهم وصل مي کند، عوامل نا ارامي و افراط گرايي را نابود و فرهنگ هاي مختلف را خلط  ميسازد .ما تنها ملاقات ما نرا با رئيس اداره رفورم و اصلاحات اين ايالت داشتيم که نماينده گان ساير ادارات را با خود داشت. وي از پيشرفت ها سخن گفت و از داد و ستد با همسايگان  .از ايجاد مرکز همکاري هاي سرحدي با قزاقستان که همسايه است ياد اوري کرد. قزاقستان که يکي از دو قدرت در کشور هاي آسياي مرکزي و مبتکر سازمان اقتصادي يورو-اسيا است.افغانستان يگانه کشور همسايه است که به گفته وي از حجم کم تجارت و همکاري اقتصادي با چين برخواردار است. ومانند هر چينايي ديگر اميد واري داشت که روزي اين خلا پر شود. ما بر همکاري در شرايط سخت تاکيد کرديم. از نگراني هاي امنيتي و نبود زير ساخت ها. اما همان مثل چينايي را گفتم که» اگر ميخواهي چوچه ببري را بدست بياوري بايد جرات مقابله باببر را داشته باشي» و از اينکه از همسايه و انهم  همسايه دوست تو قع بيشتر  ميتوان داشت. و شگوفايي يک همسايه بايد موجب شگوفايي همسايه ديگر شود.
خدا حافظ سنگيانگ
بازرسي مسافرين در ميدان هوايي ارومچي متفاوت تر است. شينگيانگ در همسايگي با پاکستان، افغانستان و آسياي ميانه قرار دارد. جنبش اسلامي ترکستان شرقي که به عنوان يک گروه تروريستي شناخته شده است، از ميان ايغور ها سرباز گيري مي کند. در چين مردم باور دارند که مخالفين ايغوري از طريق ويتنام، اندونيزيا و فيلپين به ترکيه مي روند و از انجا با اسناد جعلي وارد آسياي ميانه مي گردند. سپس انها به داخل چين مي گردند.
مسير هاي ايران، افغانستان و پاکستان نيز مورد استفاده اين افراد است. و در نهايت به سينگيانگ وارد مي شوند و حتي در نقاط ديگر کشور ميرسند.در حادثه کونمنگ ، که تروريست ها با تبر، کارد، و شمشير در ايستگاه قطار به جان مردم افتيدند وچندين نفر را به قتل رساندند به ايغور هاي جنبش اسلامي ترکستان شرقي نسبت داده شد. يکي ديگر از اين تروريست ها با موترش در ميدان تيانمين، قلب بيجنگ ،به مسافرين کوبيد و چندين تن را کشت.
سينگيانگ مورد توجه جدي مقامات چين قرار دارد. اگر از يک طرف شرايط ويژه امنيتي اعمال مي شود، از جانب ديگر با توسعه سريع منطقه ميخواهند ريشه تروريزم را به خشکانند. درسال هاي اخير، اين سياست موفق بوده است. از ميان ولايات که ريس جمهور شي ديدار کرد، ارومچي در قطار اول بود. رهبران پکن بطور متداوم از آن ديدار مي کنند. هم اکنون همه افراد را که  از افغانستان جهت آموزش  به چين مي روند از طريق ارومچي و بوسيله آريانا رفت و آمد مي کنند.
برخي اقتصاد دان ها معتقد ند که هدف عمده طرح يک کمربند يک راه يعني همان راه ابريشم تا مين زمينه هاي داخلي توسعه از طريق تقويت مصرف داخلي است تا اقتصاد چين را وابستگي به صادرات کالاهاي ارزان قيمت رهايي يابد. و به جاي صدورکالا صدور سرمايه و وابستگي اقتصادي در منطقه بوجود ايد.
سرنوشت ما، هميشه انتظار کشيدن است. برخي از همکاران ما که براي بار اول به بيجنگ ميروند. بي صبرانه انتظار پرواز را داشتند.  و براي بيجنگ، ديوار چين، شهر ممنوعه سلک مارکيت لحظه شماري مي کردند. وقتي اعلام شد که يک ساعت تاخير است. ياس انتظار در چشمان شان ديده مي شد. عاقيت الامر، هواپيما شرکت هينان بسوي بيجنگ پرواز کرد. شهر ارومچي را که همين چند سال قبل از ميدان هوايي کيلو متر ها فاصله شت اکنون ميدان را با ساختمان هاي بلند منزل محاصره کرده است. اما هنوز همه جا سبز است مثل آنکه انتظار اسپ هاي چابک چنگيزخان را دارد تا خستگي راه و شکم هاي گرسنه را با مزرعه هاي اين شهر مرفوع سازند.
شين چين شهر نو اوري و زراعت
شهر صنعتي، زراعتي شين چين، در مسافت يک ساعت از ارومچي قرار دارد، در پارک تحقيقاتي نباتات که 23 هکتار را در بر ميگيرد دو هزار نوع نبات و گل هاي رنگارنگ تجربه گرديده و نمو مينمايد. در اين جا ، نباتات در اب بدون خاک رشد ميکنند و اثرات رنگ ها بالاي نموي آن مورد ارزيابي قرار ميگيرد. اين نه تنها يک مرکز تحقيقاتي بلکه همچنان مرکز توليد گل براي شهر و حتي توليد ميوه جات است .در اين پارک فقط يکصد کارمند کار مينمايند. براي هر بخش که يک يا چند نوع گل نگهداري ميگردد فقط دو خانم کار مينمايند. کارگران کوشاي چيني و صنايع مدرن زراعتي امکان داده است تا کاري را که کشور ما به 20 يا بيشتر افراد بايد انجام دهند فقط دو نفر ان هم خانم انجام ميدهند. وقتي در جاده هاي شهرو  در پارک بزرگ صنعتي ميروي، در کنار جاده هاي فراخ موتر رو انواع گلهاي قشنگ را که از دور خود نمايي مي کنند، متوجه مي شوي که اين پارک زراعتي چقدر نقش مهم در زيبايي اين شهر دارد.
سي تن در سي سال
چن جن، با کارخانه صنعتي ساخت ترانسفرمرها و کيبل ها، بخود مي بالد. سي سال قبل سي تن براي ايجاد کار خانه ترانسفر سازي اقدام کردند و اکنون بزرگترين کارگاه ساخت ترانسفارمر جهان را بخود اختصاص داده اند. در نمايشگاه اين کارخانه که باز ديدکننده گان بايد بوت هاي شانرا با پوشش پاک به پوشانند انواع جنراتور هاي آبي، بادي و آفتابي و وسايل مورد نياز را به نمايش گذاشته شده است. براي رفتن به صالون اصلي ترانسفرمر ها ،که از يک کانال الکترونيکي ميگذرد، بايد عبور کرد، بزرگترين ترانسفارمر جهان به نمايش گذاشته شده است. تا هنوز از اين ترانسفاامر استفاده نشده است و انجنيران آن مدعي اند که در دو استقامت ولتاژ را تقويت مي کند. و ميتواند حاصل دهي آن تا 7500 کيلوولت باشد. اما بطور نورمال مي تواند 500 کيلوو لت را به 650 کيلوولت تبديل کند. انجنير کمپني مدعي است که اين کمپني انرژي پاک را از سيگنيانگ به مسافت 3000 کيلو متر تا اندخووي امتداد داده و از ترانسفار مر هاي ساخت اين شرکت استفاده شده است و ضايعات برق بين 5-8 در صد است. او مدعي است که ميتواند انرژي پاک را به مسافت 2000 1کيلومتر تا افغانستان امتداد دهد.
مهماني مجلل نهاد، بسيار صميمانه و گرم بود. از دوستي و همکاري و امادگي براي کار در افغانستان صحبت ميشد  . کمپني اظهار علاقه کرد تا در  تمديد لين از دوشي تا يکاو لنگ کمک نمايد.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید